PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Evou Šůstkovou o plánované obnově stodoly

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Evou Šůstkovou o plánované obnově stodoly

13. 1. 2023 Propamatky.info: Farní stodola ve Velkém Ořechově patří k největším objektům svého druhu. Farní stodola ve Velkém Ořechově patří k největším objektům svého druhu. | Foto: Martin Horňák | Licence: Všechna práva vyhrazena VELKÝ OŘECHOV (LUHAČOVICKO) | Od loňského roku usiluje spolek nadšenců Stodola Horreum o záchranu a obnovu historicky cenné budovy – farní stodoly ve Velkém Ořechově. Zeptali jsme se, jaké mají plány s jejím pozdějším využitím a co se doposud podařilo udělat.

Jak vznikl nápad na záchranu a obnovu stodoly?

V roce 2021 se zhroutila část jedné stěny a vyvstala otázka, co s doposud nevyužívanou a chátrající stodolou. Tehdy jsme uspořádali naši první schůzi jako budoucí členové spolku a společně s místním panem farářem Antonínem Ptáčkem jsme probrali různé možnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o historicky cenný objekt, ve kterém se zachovaly původní stavební prvky, rozhodlo se o její obnově. Bylo by neodpustitelné, kdyby se tato unikátní stavba nezachovala pro další generace.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii objektu?

To můžeme opravdu jen velmi stručně, neboť je to pro nás velká neznámá. Jediné co víme s určitostí, že stodola stojí ve farní zahradě přes 200 let. V roce 1791 vypukl ve vesnici velký požár, který poškodil kostel i s farou, ve které shořely všechny místní kroniky a listiny. Proto neznáme přesný letopočet jejího vzniku. Nechali jsme provést dendrochronologický průzkum dřeva krovu, který určil jeho stáří na léta 1785–1792. Možná jej však naši předci opravili po požáru a samotná kamenná stavba je ještě starší. Kdyby se našel někdo, jehož záliba je hledání v archivech, byli bychom moc rádi za jakoukoliv další informaci.

Jaké máte plány se stodolou a jejím pozdějším využitím?

Se zřetelem na to, že farní stodola patří k největším a jedinečným stavbám svého druhu i mimo Zlínský kraj, zvažujeme podání žádosti o její zařazení mezi nemovité kulturní památky. O pozdějším využití máme zcela jasno. V objektu a jeho okolí chceme vybudovat společenské centrum pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Využívat jej bude také například základní a mateřská škola či místní spolky. Se školou už spolupracujeme nyní, děti dokonce sepsaly seznam, jak by se mohla stodola využívat. Momentálně je prostor kolem objektu uzavřený z bezpečnostních důvodů, ale už se těšíme, až se otevře pro pořádání veřejných akcí, jako jsou například jarmarky.

Jaké práce se dosud podařilo udělat a jaké další vás čekají?

Během roku jsme se mnohokrát sešli a nelze ani spočítat, kolik hodin jsme strávili prací na stodole a při údržbě jejího okolí. Jako první jsme zakryli největší díry ve střeše, aby do objektu nezatékalo. Následně jsme ve spolupráci s tesařem podepřeli pomocí dřevěných trámů západní stěnu se štítem a stěny východní. Vykopali jsme sondy pro zjištění mohutnosti základů a zbourali přístavbu z 80. let 20. století. Další práce už bude provádět odborná stavební firma. Schválená dotace od Zlínského kraje umožní stabilizovat havarijní stav krovu a poškozených částí střechy. Za tímto účelem byl také vypracován projekt. Dále bude nutné rozebrat a znovu postavit podepřené stěny, vyměnit poškozené trámy a časem i krytinu na střeše.

Na obnovu stodoly jste založili veřejnou sbírku. Jak potenciální donátory oslovujete?

Sbírka byla spuštěna 28. září, v den kdy slaví svátek Václav, což nám přijde jako hezká symbolika, protože místní farní kostel byl zasvěcen sv. Václavovi. Prozatím je zveřejněna na našich internetových stránkách a Facebooku. Mimoto ji propagujeme na veřejných místech v celé farnosti. Dále oslovujeme firmy se sídlem či vazbou na sedm obcí farnosti. Na začátku ledna stodolu navštívil filmový štáb televize Prima a natočil reportáž. Chystáme se oslovit i regionální tisk.

Více informací o stodole naleznete na internetových stránkách STODOLA HORREUM nebo FACEBOOKU. Sbírku jsme uveřejnili i na našem portálu PROPAMÁTKY

Autor: Kristýna Julinová

Zdroj: Stodola Horreum, z. s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info