PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Janem Blahůškem nejen o rozvoji Parku Rochus

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Janem Blahůškem nejen o rozvoji Parku Rochus

21. 7. 2023 Propamatky.info: Pohled na místo z ptačí perspektivy Pohled na místo z ptačí perspektivy | Foto: Radovan Chvíla | Licence: Všechna práva vyhrazena UHERSKÉ HRADIŠTĚ | V roce 2016 vznikl ve zdejší příměstské části v místě bývalého vojenského cvičiště přírodně-kulturní areál nabízející návštěvníkům pestré kulturní vyžití. Na současné aktivity a plány do budoucna jsme se zeptali ředitele obecně prospěšné společnosti.

Můžete ve stručnosti přiblížit Park Rochus a jeho náplň?
Obecně prospěšná společnost Park Rochus byla založena v roce 2010 za strategickým účelem revitalizace bývalého vojenského cvičiště i přilehlých částí krajiny na okraji Uherského Hradiště a jejich proměny na přírodní park. Posláním společnosti je příprava, realizace a správa areálu, který slouží obyvatelům i návštěvníkům města a nabízí všem zájemcům kulturní, volnočasové a rekreační vyžití. Součástí areálu je také muzeum v přírodě, tedy soubor staveb lidové architektury. Areál parku i Muzeum v přírodě Rochus najdete v Uherském Hradišti nad Vinohradskou ulicí mezi mařatickými vinohrady v blízkosti barokní kaple sv. Rocha. Díky ní získal tento malebný kout Slovácka své poněkud netradiční jméno – Rochus. Jsou odtud nádherné výhledy na město i jeho okolí. Během roku zde probíhá řada tradičních akcí pro veřejnost, jako jsou masopust se slováckou zabijačkou, Velikonoce, stavění máje, otevírání pastvin, Slovácký festival chutí a vůní nebo adventní a vánoční programy. Od dubna do října pak můžete muzeum navštívit na komentované prohlídce představující tradiční lidovou kulturu Uherskohradišťska.

Lze přiblížit stavbu přírodního amfiteátru?
Přírodní amfiteátr představuje další etapu revitalizace bývalého cvičiště a jeho proměnu na příměstskou odpočinkovou zónu. Amfiteátr bude umístěný na okraji parku v těsné blízkosti muzea v přírodě, rozšíří jeho programové možnosti. Aktuální stavební práce budou zahrnovat terénní úpravy, vytvoření svahu o jednotné sklonitosti pro hlediště a vodorovné plochy pro budoucí pódium. Nutná bude také výstavba nové komunikace, která navazuje na hlavní příjezdovou cestu do areálu, zřízení kabelové přípojky a vybudování osvětlení přístupu a prostoru amfiteátru. Provedeny budou i přípravné sadovnické práce, které jsou zaměřeny na dočištění území od staré nežádoucí vegetace, srovnání menších povrchových nerovností a konečné výsadbové práce na parkových plochách v okolí přírodního amfiteátru.

Jak bude akce financována a kdy bude dokončena?
Akce je součástí mezinárodního projektu města Uherské Hradiště se slovenským městem Púchov v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika, jehož předmětem je kromě vybudování nového přírodního amfiteátru v Parku Rochus také revitalizace lesoparku Lachovec v Púchově. Realizací těchto společných aktivit dojde k zatraktivnění přírodního a kulturního dědictví příhraničních regionů. Součástí projektu budou i následné aktivity kulturní výměny a společných akcí v obou areálech. V rámci projektových aktivit bude taktéž vytvořen marketingový balíček prezentující podobné turistické cíle na trase spojující obě zúčastněná města. Práce si vyžádají celkové náklady téměř 11 milionů korun. Větší díl investičních nákladů bude pokryt právě díky dotačnímu financování. Realizace by měla proběhnout ještě v letošním roce.

Kdo bude práce provádět a na co bude kladen hlavní důraz?
Z otevřeného výběrového řízení na realizaci zakázky vzešla vítězně společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., se sídlem ve Veselí nad Moravou. Určitě se bude dbát na udržení přírodního rázu lokality. Také bychom byli moc rádi, aby nebyl žádným způsobem omezen návštěvnický provoz našeho muzea v přírodě ani akce, které zde v letošním roce plánujeme.

Jaké další pracovní výzvy vás letos čekají?
Naše aktivity souvisí se zajištěním návštěvnické sezony a zahrnují plánované kulturní pořady a akce, výuková pásma pro mateřské i základní školy nebo sedm turnusů prázdninového příměstského tábora. Také připravujeme několik dalších dotačních projektů v oblasti kultury a environmentálního vzdělávání, o jejichž podporu chceme usilovat v rámci dotačních výzev Zlínského kraje a Státního fondu životního prostředí. Muzeum v přírodě a snahy o jeho další rozvoj pak vyžadují řadu dalších nezbytných odborných činností, jako je například výzkum lidové architektury, správa sbírkového fondu, fotoarchivu a videoarchivu nebo také příprava a zpracování dalších investičních projektů, které chceme realizovat v budoucnu. Jedná se mimo jiné o dobudování podkrovního patra správní budovy našeho muzea, výstavbu větrného mlýna, sušírny ovoce nebo souboru stodol, které by měly sloužit jako depozitáře, ale i nové expoziční prostory.

Více informací o neziskové organizaci naleznete v KATALOGU SLUŽEB. O otevření Parku Rochus jsme informovali ve zprávě PARK ROCHUS OTEVŘE SVÉ BRÁNY NÁVŠTĚVNÍKŮM.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info