PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Památky a finance>>Švabinský i Ječmínek jsou k vidění na Kroměřížsku

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

Švabinský i Ječmínek jsou k vidění na Kroměřížsku

27. 11. 2021 Propamatky.info: Muzeum v přírodě Rymice Muzeum v přírodě Rymice | Foto: Archiv Muzea Kroměřížska | Licence: Všechna práva vyhrazena ZLÍNSKÝ KRAJ | Muzeum Kroměřížska sídlí v samém srdci Kroměříže v historickém domě na Velkém náměstí, původně tzv. Vrchnostenském domě. Dnešní podoba pochází z druhé poloviny 60. let 17. století, kdy budovu přestavěl olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna (1664–1695), a to jak pro potřeby své vlastní, tak i Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci. Návštěvníci mohou budovu projít doslova od sklepa po půdu.

V historickém sklepení se nachází expozice Historie ukrytá pod dlažbou města. V tomto atraktivním prostředí jsou k vidění doklady každodenního života obyvatel Kroměříže od pravěku až do konce 17. století – například nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověká keramika, sklo, doklady jídelníčku a hygieny, ale také mučicí nástroje a doklady útrpného práva a v neposlední řadě i zbraně z období třicetileté války. Vystaven je model města, středověká hrnčířská pec s dílnou hrnčíře, černá kuchyně měšťanského domu, středověká odpadní jímka a skutečný, více než tři století starý dřevěný vodovod objevený pod dlažbou jedné z kroměřížských ulic. Informace jsou k dispozici na dotykových obrazovkách formou nabídkových audiovizuálních programů.

V hlavní budově muzea je umístěn i Památník Maxe Švabinského, který patří mezi nejvýznamnější kroměřížské rodáky. Jeho dílo je možné obdivovat v šesti sálech, v nichž je představen jako autor řady obrazů, grafických listů, tvůrce monumentálních forem ztvárněných v podobě mozaiky nebo vitráže, ale i poštovních známek a bankovek.

Procházku novějšími dějinami nabídne Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Jejím ústředním motivem je hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných událostí. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavostí – čím bylo osvětleno centrum města v době konání sněmu, jak vypadala slavobrána, která vítala císaře Františka Josefa I., jeho ženu Alžbětu a ruského cara Alexandra III., či kdo z občanů Kroměříže se účastnil vylodění v Normandii.

V Strážcích času představuje každý exponát spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky. Zájemci zde najdou rozměrné solitérní exponáty, mezi něž patří unikátní „časostroj“ sestavený roku 1929 bednářem Janem Linduškou, který má osm rozdílných ciferníků. Je opatřen také kalendářem. Rok je však rozdělen na 13 měsíců, 13. měsíc se jmenuje marsinec. K dispozici je i reálné znázornění funkce slunečních hodin.

Nejnovější expozici, Poklady staré půdy, najdou turisté ve zrekonstruovaných podkrovních prostorách. Na přípravě se podíleli nejen obyvatelé města Kroměříže, ale i lidé z blízkého okolí, kteří na výzvu autorů přinesli do muzea zapomenuté či neobvyklé předměty objevené na půdách nebo ve sklepech. Návštěvníky vtáhne do světa fantazie, který je umocněn autentickým prostorem se zachovalými trámy, temnými zákoutími a záhadnými dvířky. Příchozí doputují z reálného světa do říší literárních a filmových hrdinů – ocitnou se například u Malého prince, moudrého Aslana nebo si mohou vyzkoušet Alenčinu cestu králičí norou.

Poslední tři jmenované expozice vznikly jako součást projektu Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic, který se uskutečnil v letech 2015–2020. V rámci stavebních prací byly mimo jiné vybudovány nové výstavní prostory, vstup s recepcí a zázemím pro návštěvníky a zajištěno lepší zabezpečení sbírek.

Návštěvníci mohou zavítat i do dalších objektů muzea. Několik kilometrů od Kroměříže je Muzeum v přírodě Rymice, které nabízí atmosféru dávno zašlých časů. Vesnická stavení rekonstruovaná v 70. letech 20. století představují způsob bydlení a hospodaření v této části Moravy v posledních dvou staletích. Zájemci si prohlédnou kovářskou dílnu s výhní, kovářským nářadím a se zařízením na kování krav, sedlářskou dílnu nebo větrný mlýn. Součástí areálu je renesanční tvrz, kterou vlastnil i slavný vojevůdce z doby třicetileté války Albrecht z Valdštejna. K tvrzi přináleží hospodářský dvůr a sýpka, které dokládají vrchnostenské hospodaření na Moravě. V současné době je v Rymicích realizován projekt revitalizace hospodářského dvora, který byl v havarijním stavu. V něm bude umístěna nová expozice Od kvásku ke klásku a etnografický a archeologický depozitář. Objekt bude v provozu od jara 2022. Oba zmíněné projekty revitalizací proběhly díky programu IROP.

Ve Velkých Těšanech se nachází větrný mlýn, jenž byl v roce 2014 prohlášen za národní kulturní památku. Jedná se o dvoupatrový větřák, přibližně čtvercového půdorysu, který náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí.

S legendárním hanáckým králem Ječmínkem, který spí v Ječmínkově sále v noze stále prostřeného stolu, je spojen Zámek Chropyně. K vidění jsou historické sály, především rytířský s velkou sbírkou chladných i palných zbraní z třicetileté a následných tureckých válek. Je zde i připomínka života a díla chropyňského rodáka, kubistického malíře Emila Filly (1882–1953).

„Návštěvu Muzea Kroměřížska a objektů, které spravuje, je možné spojit s návštěvou Arcibiskupského zámku a zahrad, zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a strávit zde příjemný týden,“ zve Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v Bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Zlínského, Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského a Pardubického kraje nebo na Magistrátě města Liberec, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Čtěte také:

Autor: Muzeum Kroměřížska

Zdroj: Zlínský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info