PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Opravené památky>>VÝSTAVA | K Ježíškovi do Betléma půjdeme

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

VÝSTAVA | K Ježíškovi do Betléma půjdeme

24. 12. 2023 Propamatky.info: Vyřezávaný betlém Aloise Zádrapy Vyřezávaný betlém Aloise Zádrapy | Foto: Spolek českých betlemářů, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (VSETÍNSKO) | Spolek českých betlemářů připravil v Muzejním a galerijním centru na místním zámku Žerotínů přehlídku, na které najdete jesličky nejlepších současných valašských betlemářů – členů Spolku českých betlemářů. Výstava trvá do 2. února 2024.

Na přehlídce lze obdivovat soudobou betlemářskou tvorbu na Valašsku. Díky zapojení regionálních muzeí přináší výstava vhled i do daleké historie betlemářství v Čechách a na Moravě. K vidění je více než stovka betlémů z různých období ze dřeva, ale i z jiných materiálů. Vystavený soubor představuje největší výstavu betlémů na Moravě.

Na rok 2023 připadá výročí 800 let od slavné mše, kterou nechal sv. František z Assisi sloužit v jeskyni na hoře Alveria v italském Grecciu. Kázal v ní o Boží lásce a porozumění mezi lidmi. Věřící z širokého okolí, které tam přivedl k oslavě narození Spasitele, byli uchváceni magickou atmosférou jeskyně, kde stály loučemi osvětlené jesle spolu s betlémskými zvířaty. Radost a pocit štěstí z připomenutí starého betlémského příběhu natolik zapůsobilo na přítomné, že i v následujících letech takto oslavovali příchod Spasitele. Betlemáři v různých koutech světa věří, že právě tato událost byla prvotním impulzem k rozvoji půvabného zvyku stavění betlémů.

Zprvu byla tradice vázána na kostelní interiéry, v domácnostech se betlémy objevily až koncem 18. století. Z křesťanské jižní Evropy se v průběhu 16. století počaly betlémy šířit do zemí na západ a sever od Alp především působením církevních misií, které sloužily k upevňování víry a rekatolizaci těchto oblastí. První zmínky o vánoční zvyklosti na našem území pocházejí z roku 1562, kdy byly postaveny první jesličky s Jezulátkem v pražském jezuitském kostele sv. Klimenta na Starém Městě. Jezuité se obyčejem snažili věřícím přiblížit a umožnit prožití Kristova narození. Později pronikaly betlémy také na Moravu – v roce 1569 do Olomouce a snad v roce 1590 do Opavy. V tereziánské a josefínské době došlo k významnému potlačování betlémů jako komediálních a nedůstojných a všechny musely být odstraněny. Toto období se však stalo počátkem tvorby v lidovém prostředí. Řemeslníci, ševci, tkalci, drobní rolníci a chalupníci našli v tvorbě betlémů svoji zálibu a v době vegetačního klidu se věnovali malování nebo vyřezávání betlémů tak, jak si je pamatovali z kostelů, ale připojili také svoji výtvarnou fantazii.

Více informací na stránkách MUZEJNÍHO A GALERIJNÍHO CENTRA. Expozice je přístupná do 2. února 2024, od úterý do neděle od 9 do 12 a 12:45 do 17 hodin.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Muzejní a galerijní centrum

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info