PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Opravené památky>>Počiny z Holešova jsou nominovány do soutěže Patrimonium pro futuro

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

Počiny z Holešova jsou nominovány do soutěže Patrimonium pro futuro

30. 5. 2017 Propamatky.info: Město Holešov získalo areál zámku do svého vlastnictví v roce 2005. Od té doby probíhají práce na záchraně stavby. Město Holešov získalo areál zámku do svého vlastnictví v roce 2005. Od té doby probíhají práce na záchraně stavby. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena HOLEŠOV | Kroměřížské pracoviště Národního památkového ústavu nominovalo za Zlínský kraj ve dvou kategoriích dva počiny z města Holešova. Jedná se o obnovu hlavního průčelí holešovského zámku a objev gotického stropu v domě na náměstí Dr. Edvarda Beneše.

V letošním roce probíhá již čtvrtý ročník soutěže Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Na ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť Národního památkového ústavu nominovány maximálně dva pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří ve čtyřech kategoriích:

  • Obnova památky, restaurování
  • Objev, nález roku
  • Prezentace hodnot
  • Záchrana památky

Obnova hlavního průčelí zámku v Holešově
Během průzkumu, který byl proveden kroměřížským odborným pracovištěm a technologickou laboratoří Národního památkového ústavu, bylo zjištěno, že v úrovni druhého patra zámku se nachází velmi kvalitní a soudržné omítky, které lze spojit s výstavbou zámku, realizovanou krátce po polovině 17. století hrabětem Janem z Rottalu. Jedná se o velmi hodnotné omítky pro poznání vývoje stavby, identifikaci použitých dobových stavebních materiálů a historických pracovních postupů. Omítky lze využít i pro studium dobové architektonické i estetické podoby stavby. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o zachování a konzervaci těchto vzácných omítkových vrstev. Práce na záchraně mimořádně hodnotných omítek z poloviny 17. století probíhaly pod dohledem restaurátora, který určil technologický postup. Po dokončení časově, technologicky i finančně náročné konzervace byly omítky překryty novou štukovou vrstvou.

Citlivě provedená konzervace zajistila unikátním raně barokním omítkám na západním průčelí holešovského zámku další existenci. Jejich záchrana umožněná mimo jiné i příkladným přístupem investora a kvalitní prací stavební firmy znamenala další krok pro zachování mimořádně vysoké vypovídací schopnosti a autenticity zámku v Holešově, který náleží k našim nejvýznamnějším raně barokním zámeckým architekturám.

Pozdně gotický sklep s trámovým stropem v domě čp. 26 v Holešově
Holešov náleží k vývojově nejzajímavějším městům ve Zlínském kraji. Jeho urbanismus svědčí o postupném vzniku městského jádra. Důležitý nález, poukazující k doposud téměř neznámé etapě pozdně gotické výstavby města Holešova, byl učiněn v průběhu roku 2016. Pracovníci kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu a městského úřadu v Holešově realizovali operativní průzkum a dokumentaci domu čp. 26 na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Jednopatrový dům s nevýraznými fasádami zvenčí ničím neupozorňuje na svůj stavební vývoj. Přízemí a první patro domu byly přestavěny v průběhu 19. a 20. století, ale suterénní prostory se vyznačují pozoruhodnou mírou autenticity dochovaných stavebních detailů.

Na první dojem zaujme klenutý vstupní tunel, který si uchoval řadu detailů poukazujících na konstrukci stavebního bednění. Vede do sklepa situovaného pod přední částí domu. Nejvýznačnější konstrukcí je však dřevěný trámový strop sestavený z mohutných trámů. Dendrochronologická analýza přinesla překvapivé údaje ohledně datace smýcení dřeva, z nějž byly vytesány. Povrchový průzkum domu a studium historické ikonografie doložily i existenci pozdně gotického podloubí, vzniklého nejspíše kolem roku 1500. Identifikovat lze také mladší barokní přestavbu, která prostřednictvím nového schodiště a vstupního prostoru přerušila vstup do sklepa, jehož vzácně dochovaného interiéru se však téměř nedotkla.

Objev pozdně gotického domu s téměř dokonale dochovaným pozdně gotickým sklepem vyvolal snahu majitele o zapsání domu jako nemovité kulturní památky. Tento krok zajistí zachování unikátního nálezu pro další generace. Výhledově se uvažuje o návštěvnické prezentaci sklepa například formou specializovaných prohlídek.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU nebo FACEBOOKU.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info