PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Opravené památky>>OSM VÝSTAV | Zlínská zrcadla

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

OSM VÝSTAV | Zlínská zrcadla

10. 7. 2023 Propamatky.info: Encyklopedie a Imerze Encyklopedie a Imerze | Foto: BoysPlayNice | Licence: Všechna práva vyhrazena ZLÍN | U příležitosti 700 let od první písemné zmínky o městu vznikla výstava Zlínská zrcadla. Je tvořena multimediálními instalacemi v zámeckém parku. Ukazují vývoj města a okolí, minulé okamžiky Zlína v různých dobách a zrcadlení korun stromů parku se zvukovou kompozicí.

První ze tří instalací pracuje s osobitým pohledem spisovatele Pavla Kosatíka na vývoj města a jeho okolí, který je doplněný a glosovaný kresbou. Vznikl tak mezigenerační dialog mezi textem a obrazem, jenž je chvílemi v souzvuku, chvílemi v kontrastu.

Imersní film je audiovizuálním zážitkem umožňujícím návštěvníkům prožít minulé okamžiky Zlína v různých dobách, sezonách, světle, v období rurálním, během požáru, při příjezdu prvního vlaku, v baťovském rozvoji, ale i v momentech současných. Jde o frame by frame malovanou animaci, která se chová ke každému okénku filmu jako k obrazu.

Vrcholem výstavy je konstelace tekutých tvarů rozmístěných mezi nejkrásnějšími stromy v parku. Po úsvitu se rozezní polyfonií hlasů reálných i fiktivních postav z různých dob i prostředí. Za soumraku odhalí zvukovou kompozici, která je oslavou cyklického času, střídání ročních dob i momentů rovnodennosti a slunovratu. Podkladem pro hudební skladby jsou záznamy ze 17 zvonic Zlínského kraje. Každý měsíc v roce zní parkem hlas jiného zvonu. Zvuková hladina je podpořena pohyblivým světlem, které je hravou alternativou k nočnímu osvětlení parku.

Zlínská zrcadla existují na tomto místě, v tomto čase a zároveň jsou příslibem budoucí obnovy zlínského zámku a parku.

Bližší informace naleznete na stránkách MĚSTA ZLÍNA. Zpráva vznikla v rámci mediální spolupráce s muzei a galeriemi v projektu OSM VÝSTAV, které byste o prázdninách neměli minout. Nenechte si ujít další tipy.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Město Zlín

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info