PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Opravené památky>>Obnova církevního areálu na Velehradě je už za polovinou

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

Obnova církevního areálu na Velehradě je už za polovinou

15. 1. 2012 Propamatky.info: V interiéru baziliky na Velehradě právě probíhá oprava a restaurování hlavní lodi, kruchty a podkruchtí. Na kůru je nadto restaurována varhanní skříň i varhanní nástroj. V interiéru baziliky na Velehradě právě probíhá oprava a restaurování hlavní lodi, kruchty a podkruchtí. Na kůru je nadto restaurována varhanní skříň i varhanní nástroj. | Foto: Cibtom - Wikimedia Commons | Licence: Uveďte autora 3.0 Česko VELEHRAD | Od zahájení projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy uplynuly již dva roky. Na jeho realizaci byla vyčleněna částka 345 837 000 korun a nyní je už prostavěno více než 60 procent z rozpočtu.

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Přitom celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu činí 293 961 000 korun, což je 85 procent celkových způsobilých výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu činí 51 876 000 korun. Příjemcem dotace a nositelem projektu je Římskokatolická farnost Velehrad.

Cílem projektu je vybudování moderní sítě provázaných společenských, vzdělávacích, kulturních a poznávacích služeb na území Velehradu a zlínského regionu.

V uplynulém čase byla realizována rekonstrukce bývalých hospodářských objektů sýpky a konírny, které byly přetvořeny v nové multifunkční centrum Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje. V listopadu letošního roku byla zkolaudována novostavba hygienického zařízení severovýchodně od baziliky, po kterém návštěvníci Velehradu již dlouho volali.

V interiéru baziliky právě probíhá oprava a restaurování hlavní lodi, kruchty a podkruchtí. Na kůru je nadto restaurována varhanní skříň i varhanní nástroj. První třetina prostoru hlavní lodi je již osvobozena od lešení a návštěvníci baziliky se mohou kochat pohledem na obnovené fresky. Celé dílo by mělo být hotovo v únoru 2013.

Rovněž byla dokončena obnova venkovního pláště a některých vnitřních úprav objektu fary, který tvoří součást budov bývalého cisterciáckého kláštera. Nejrozsáhlejší částí projektu je nové architektonické ztvárnění prostoru kolem baziliky. Zejména zde čelí projektový tým řadě problémů, které jsou spojeny s archeologickými nálezy. Mezi nejzajímavější objevy patří odhalení základů opatského domu, severozápadní nárožní hranolové věže středověkého opevnění a rovněž průběhu středověké hradby severně od baziliky, která byla dozděna do nadzemní výše a bude tak trvale prezentována.

K již realizovaným stavebním akcím přibude v následujících měsících rekonstrukce kostelíka Zjevení Páně, tzv. „Cyrilky“, obnova venkovního pláště baziliky, stavební obnova podzemí baziliky a přilehlého konventu a realizace budoucí nové stálé expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin.

Více informací, včetně bohaté fotogalerie z obnovy areálu, naleznete na samostatném portálu projektu VELEHRAD-IOP.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Velehrad - Integrovaný operační program

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info