PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zlínský kraj>>Opravené památky>>Muzeum v Záhlinicích u Hulína prošlo náročnou rekonstrukcí

Zpravodajství

Zlínský kraj

zpět

 

Muzeum v Záhlinicích u Hulína prošlo náročnou rekonstrukcí

26. 6. 2012 Propamatky.info: Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích u Hulína bylo znovuotevřeno po rekonstrukci 16. června 2012. Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích u Hulína bylo znovuotevřeno po rekonstrukci 16. června 2012. | Foto: Zdena Dreflerová – Město Hulín | Licence: Všechna práva vyhrazena HULÍN (KROMĚŘÍŽSKO) | Město Hulín dokončilo rekonstrukci Muzea Františka Skopalíka v městské části Záhlinice. Obnova památky byla podpořena z 85 procent z Regionálního operačního programu Střední Morava, přičemž investice města Hulína činila 4,73 milionu korun.

Při rekonstrukci muzea byly v interiéru náhodně objeveny nástěnné malby z konce 19. století, které město Hulín nechalo zrestaurovat. O dotaci na restaurování maleb byl požádán Fond kultury Zlínského kraje, jehož rada doporučila schválit dotaci na obnovu maleb ve výši 100 tisíc korun. Celková obnova maleb činila 376,2 tisíc korun.

Muzeum Františka Skopalíka bylo znovuotevřeno 16. června, a to ve spolupráci se Spolkem přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích, o.s., a Muzeem Kroměřížska pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a ministra zemědělství Petra Bendla.

Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém Obecním domě v Záhlinicích naproti kostelu. Zřízeno bylo v roce 1935 na základě poslední vůle Františka Skopalíka, v šedesátých letech bylo ale uzavřeno. V roce 2007 byl založen Spolek přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích, o.s., který započal obnovu muzea slavného rodáka. Letos byla celá rekonstrukce dokončena.

František Skopalík (1822–1891), rodák ze Záhlinic, patřil ve své době k nejvýznamnějším propagátorům moderního polního hospodaření. Už v roce 1857, poprvé v celém Rakousku-Uhersku, prosadil scelení pozemků. Propagoval pěstování cukrovky, zušlechtěného obilí, zvláště sladovnického ječmene. Doporučoval hnojení polí, upravil osevní postupy, zrušil pastviny a začal pěstovat vojtěšku a jetelinu. V Záhlinicích se objevilo první ruchadlo bratří Veverků a roku 1874 zakoupil první parní mlátičku a téhož roku i žací stroj. Jako starosta obce Záhlinice působil celých třicet let. František Skopalík byl poslancem Moravského zemského sněmu , od roku 1879 poslancem říšského parlamentu. Zajímavostí je, že mluvil vždy česky a oblékal hanácký kroj.

Muzeum je otevřeno po celý rok ve středu od 8.30 do 18 hodin, ostatní dny mimo pondělí na objednávku. Přístup do muzea mimo stanovenou otevírací dobu je možné dojednat s paní Zdenou Drexlerovou, pracovnicí muzea, na tel.: 573 502 726, popř. e-mailrm: drexlerova@hulin.cz.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info