PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Zpravodajství>>Zpravodajství>>Štěrboholské cihly zpevňují Staré opatství v Plasech

Zpravodajství

cela-cr

zpět

 

Štěrboholské cihly zpevňují Staré opatství v Plasech

15. 1. 2022 Propamatky.info: Nové příčky se vyzdívají z nejpevnějších cihel v Česku. Nové příčky se vyzdívají z nejpevnějších cihel v Česku. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PLASY | Při rozsáhlé obnově bývalé opatské rezidence v areálu kláštera Plasy se uplatňují nejpevnější cihly vyráběné v Česku. Rodinná Cihelna Štěrboholy se tak podílí na projektu Národního památkového ústavu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.

Stavební část projektu začala v říjnu 2020 předáním staveniště firmě Konsit, a. s. Ta si jako jednoho ze subdodavatelů vybrala Cihelnu Štěrboholy. Důvodem jsou její cihly, které se vyznačují nejvyšší pevností P40 MPa. Tyto produkty prošly více než 50 zmrazovacími cykly a jsou velmi vhodné pro nové zděné konstrukce právě v prostorách Starého opatství. Objekt prošel složitým stavebním vývojem a byl dlouhodobě nevyužíván. Během rekonstrukce doznal podstatných změn, a to jak v dispozičním řešení, tak i v hmotové skladbě. Nevhodně vestavěné konstrukce z druhé poloviny 20. století byly odstraněny. Stávající cihelné zdivo bylo rozebráno, vytříděno, očištěno a paletováno k opětnému použití na stavbě. K vyzdívání nových příček v interiéru posloužily cihly plné o rozměrech 290x140x65 milimetrů na nastavovanou maltu M10. Došlo také ke zpevnění a vyztužení obvodových zdí budovy.

Opatský dům, který dispozicí a architektonickou podobou připomíná nevýznamnou budovu občanské vybavenosti sklonku 19. století ve svých zdech dokumentuje složité stavební dějiny kláštera od poloviny 13. století. Jeho obnovou vznikne v přízemí otevřená vstupní hala, v níž budou k vidění historické nálezy. V navazujícím prostoru pokladen budou prezentovány také historické konstrukce. Z haly se bude vycházet na prohlídku Nové prelatury. V patře Starého opatství bude situován salonek a hygienické zázemí pro návštěvníky přístupné z chodby, která je propojena s prelaturou. Rekonstrukce celého areálu probíhá za použití tradičních stavebních materiálů s maximálním zachováním původních konstrukcí. Obnova a vznikající expozice spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) by měla být dokončena a zpřístupněna v lednu 2023.

Cihelna Štěrboholy je moderní cihelnou navazující na rodinnou tradici založenou v roce 1929. Tehdy získal Václav Urban, dědeček současného majitele Jana Fialy nejstaršího, někdejší výrobnu cihel v dražbě. Po jejím zestátnění a využívání socialistickými organizacemi byla roku 1992 navrácena potomkům původního majitele. Nevyhovující objekt byl stržen a v roce 1994 se začalo se stavbou moderního provozu. Ten je plně automatizován, využívá kvalitní surovinu a produkuje 35 tisíc tun výrobků za rok. Nejmladší generace majitelů stále ctí odkaz svého pradědečka a zároveň hledá způsoby, jak se stát bezodpadovým závodem s minimální uhlíkovou stopou.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Další informace naleznete na stránkách společnosti CIHELNA ŠTĚRBOHOLY nebo v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Jitka Skořepová, Jan Fiala

Zdroj: Cihelna Štěrboholy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info