PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Zprávy z regionů>>Žatec a krajina žateckého chmele se dostala na Seznam UNESCO

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Žatec a krajina žateckého chmele se dostala na Seznam UNESCO

20. 9. 2023 Propamatky.info: Zámek Stekník obklopený chmelařskou krajinou Zámek Stekník obklopený chmelařskou krajinou | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena ŽATEC (LOUNSKO) | Česko má novou památku zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO. Je to Žatec a krajina žateckého chmele. Památka je svého druhu první v tomto Seznamu, představuje krajinu s chmelnicemi a stavby spojené se zpracováním chmele a jeho obchodováním.

O novém zápisu na Seznam UNESCO rozhodl Výbor pro světové dědictví na svém zasedání v Rijádu v Saudské Arábii dne 18. září 2023. Nově zapsaná památka se skládá ze dvou částí. První je Žatec coby centrum chmelařské oblasti. Představuje množství staveb zaměřených na zpracování chmele a působí zde instituce spojené se světovým obchodem a výzkumem chmele. Žatec je zapsán v rozsahu historického městského centra, které je chráněno formou městské památkové rezervace, a navazujícího dříve průmyslového Pražského předměstí, jež požívá ochrany městské památkové zóny. Druhou částí je Žatecká chmelařská krajina, kterou tvoří chmelnice okolo vesnic Trnovany a Stekník, chráněné jako vesnické památkové zóny se stejnojmenným státním zámkem Stekník.

Obě části společně představují víc než sedm století dlouhou tradici pěstování, zpracování a obchodování s nejznámější odrůdou chmele na světě. Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO je výsledkem dlouholeté spolupráce mnoha subjektů samosprávy, státní památkové péče, pěstitelů chmele i Chmelařského institutu a v neposlední řadě odborníků Národního památkového ústavu a Českého národního komitétu ICOMOS.

Stavby v historickém centru Žatce názorně ukazují různé historické etapy – od staršího tradičního způsobu sušení chmele na půdách přes jedinečné sušárny, sklady, stavby se sirnými komorami a vysokými komíny po objekty pro certifikaci kvality chmele. Tyto technické památky jsou soustředěné na relativně malém území Pražského předměstí. Některé z nich už neslouží své původní funkci, ale jsou konstrukčně a materiálově autentické, a to s mnoha specifickými detaily.

První verze nominace s názvem Žatec – město chmele byla zaměřena pouze na urbanistické a technické dědictví v Žatci. Výbor pro světové dědictví v roce 2018 označil projekt za zajímavý a vyzval Českou republiku k přepracování a rozšíření o příběh pěstování chmele v okolní krajině. Ve spolupráci města, zástupců chmelařů, pod odbornou asistencí Národního památkového ústavu a domácích i zahraničních expertů byla vybrána krajina chmelnic na Steknicku spolu se Státním zámkem Stekník. Ten je architektonickou dominantou krajiny a současně jako rezidence místní vrchnosti spojené s pěstováním chmele dobře doplňuje komplexní historii úspěšného pěstování chmele na Žatecku.

Na počátku roku 2021 byla rozšířená nominace podepsána ministrem kultury a odeslána Centru světového dědictví do Paříže. 1. února 2021 začal proces hodnocení. Zápis na Seznam světového dědictví je dalším velkým úspěchem širokého kolektivu zapojených subjektů a jednotlivců. Česká republika obohatila tento Seznam UNESCO o fenomén pěstování a zpracování chmele, a to v celé jeho šíři „od pole do skladu“. Doplnila tak početný soubor zapsaných produkčních zemědělských krajin, které uchovávají tradice pěstování různých plodin včetně staveb na jejich zpracování. Z nich je nejvíc viničních krajin v různých zemích (zejména evropských – Francie, Itálie, Maďarsko), jsou zde i plantáže pěstování čaje (Indie, Čína), tabáku (Kuba), agáve (v Mexiku), kávy (v Kolumbii), kakaovníků nebo rýžová pole (na Filipínách nebo v Číně), olivové háje (Palestina, Andalusie ve Španělsku) nebo i sady s korkovými duby (Španělsko).

Uznání výjimečné světové hodnoty památek Žatecka je nyní velkým společným závazkem, jak toto dědictví ještě lépe chránit a prezentovat široké a odborné veřejnosti.

O prohlášení Krajinné památkové zóny – Žatecké chmelařské krajiny jsme informovali v loňském roce ZDE. Více informací najdete na stránkách ŽATEC A KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE.

Autor: Národní památkový ústav, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info