PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Zprávy z regionů>>Ústecký kraj se zajímá o zpřístupnění památek seniorům a zdravotně postiženým

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Ústecký kraj se zajímá o zpřístupnění památek seniorům a zdravotně postiženým

8. 5. 2019 Propamatky.info: Pohled na hrad a zdymadlo Střekov v Ústí nad Labem Pohled na hrad a zdymadlo Střekov v Ústí nad Labem | Foto: Hanzs – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-3.0 ÚSTÍ NAD LABEM | Ústecký kraj se ve spolupráci s odborníky rozhodl uspořádat seminář věnovaný zpřístupňování historických objektů seniorům a zdravotně postiženým. Uskuteční se ve čtvrtek 23. května v sídle krajského úřadu.

Přístup do kulturních památek je pro určité skupiny obyvatel obtížný. Ústecký kraj se však tuto problematiku snaží aktivně řešit a pořádá tematické setkání, jež by mělo odbornou i laickou veřejnost seznámit se vším, co je potřeba pro bezbariérový návštěvnický provoz historických objektů. Seminář je proto určen nejen pro osoby s handicapem nebo seniory, ale i pro vlastníky kulturních památek a zástupce místních samospráv.

Po úvodních slovech zástupců kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením bude dán prostor odborníkům z Národního památkového ústavu. Jako první vystoupí Lenka Kotišová z ústeckého pracoviště s tématem Památky bez bariér. Dalším přednášejícím bude ředitel pražské územní památkové správy Dušan Michelfeit, jehož příspěvek nese název Zpřístupňování památek pro OZP. Nebude chybět také zástupce generálního ředitelství Petr Hudec, který seznámí účastníky s haptickými plány památek UNESCO. Dopolední blok uzavře představení kulturních příspěvkových organizací kraje v podání Adama Šrejbera, vedoucího odboru kultury a památkové péče.

Odpolední část programu se bude zabývat dalšími praktickými otázkami zpřístupňování památek seniorům a handicapovaným. Hana Cinkaničová z Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace provede labyrintem odborných norem a požadavků na bezbariérovost a Antonín Pokorný z projektu Opel Handycars bude prezentovat program mobility osob se zdravotním postižením. Na závěr semináře budou mít zájemci možnost shlédnout praktickou ukázku speciálně upraveného vozu.

Na akci není vybírán žádný účastnický poplatek. Pořadatel vyžaduje pouze vyplnění a zaslání návratky, a to do 15. května 2019 na e-mailovou adresu: funkirchlerova.p@kr-ustecky.cz.

Odbornými partnery akce jsou Národní památkový ústav a Národní rada osob se zdravotním postižením Ústeckého kraje. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Jan Štěpánek

Zdroj: Ústecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info