PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Markétou Frdlíkovou o novinkách zámecké expozice

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Markétou Frdlíkovou o novinkách zámecké expozice

23. 6. 2024 Propamatky.info: Zámecký vestibul Zámecký vestibul | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PLOSKOVICE (LITOMĚŘICKO) | Od letošní sezony zámek připravil obměněný hlavní návštěvnický okruh s cílem vrátit místnosti reprezentativního patra zámku do podoby, ve které byly na počátku 50. let 19. století. Na detaily jsme se zeptali zástupkyně kastelánky.

Můžete ve stručnosti shrnout historii zámku?
Dnešní zámek byl vystavěn na přání velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské v první třetině 18. století. Jednalo se o letní vilu s velkým množstvím vodních prvků, inspirovanou italskými a francouzskými vzory. Oproti dnešní podobě byl zámek o patro nižší, měl mansardovou střechu a jeho stavitelem byl pravděpodobně Václav Špaček, dvorní architekt velkovévodkyně.
Roku 1805 se Ploskovice stávají habsburským majetkem a jeho úpravu do dnešní podoby nechal provést abdikující císař Ferdinand I. na počátku 50. let 19. století. Po vzniku československé republiky se areál stal státním majetkem a několik let sloužil k letním rekreacím ministerstva zahraničních věcí. Za druhé světové války byl využíván pro politický výchovný ústav Napola a po válce jako ubytovna státního statku. V 50. letech 20. století bylo díky jeho památkové hodnotě rozhodnuto o zpřístupnění zámku veřejnosti. Nutno zmínit, že historie ploskovického zámeckého areálu je ovšem mnohem starší, mimo jiné s doloženým působením johanitů již ve 12. století.

Lze krátce přiblížit aktuálně obměněnou expozici a zasadit ji do kontextu?
Dokončovaná hlavní prohlídková trasa bude zaměřena na letní pobyty penzionovaného císaře a zároveň posledního korunovaného českého krále Ferdinanda I. (V.) a jeho manželky Marie Anny. Tento manželský pár nechal ploskovický zámek upravit do dnešní podoby, zařídit interiéry v druhorokokovém stylu a mezi lety 1854–1872 využíval Ploskovice jako letní sídlo s tím, že časem zde stráveným navazoval na pobyty v jeho další letní rezidenci v Zákupech.

Které restaurátorské práce byly a jsou prováděny?
Obnova piana nobile zahrnuje výměnu nepůvodních tapet za tapety vyrobené dle historických vzorů a dochovaných fotografií, nátěry dveří a dalších dřevěných prvků a opravu parketových podlah. Restaurována byla většina mobiliáře, který uvidí návštěvníci v expozici, přičemž výraznou roli budou hrát v interiérech textilie – čalounění sedacího nábytku a závěsy v odpovídající barevnosti, to vše určené dle dochovaných prvků či soupisů. Dále proběhly restaurátorské práce na dveřních ostěních ze dřeva a umělého mramoru.

Na co byl v průběhu tvorby a přípravy kladen největší důraz?
Cílem reinstalace bylo vrátit místnosti reprezentativního patra zámku do podoby, ve které byly na počátku 50. let 19. století zařízeny pro excísaře a jeho manželku. Tvorba instalace byla pro naše odborníky velkou výzvou, neboť se dochovaly fotografie pouze tří místností, takže se drželi převážně archivních pramenů – inventářů, knih denních hlášení o programu bývalého císaře a dalších materiálů. Dále jsme se inspirovali i dalšími interiéry zařízenými pro Ferdinanda I. Pro návštěvníky, kteří Ploskovice znají, bude určitě překvapením navrácení ložnice císařovny Marie Anny do podoby odpovídající té původní. V prohlídkové trase budeme rovněž více zdůrazňovat roli příslušníků dvora a personálu císařského páru, bez kterých by dvůr ani žádné z císařských sídel nemohlo fungovat.
Reinstalace piana nobile na zámku v Ploskovicích je výstupem 14. ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové – domovem i v Českých zemích, který představuje veřejnosti, jak Habsburkové bydleli v Čechách a na Moravě v 18.–20. století a jak zděděná či zakoupená sídla přizpůsobovali svému vkusu i zálibám.
Hlavní prohlídkový okruh – Císařské letní sídlo – otevíráme pro veřejnost v sobotu 29. června. Návštěvníci se tento den mohou těšit i na tradiční keramické trhy. V létě nás čekají divadelní představení, procházky s botanikem po zámeckém parku a samozřejmě Hradozámecká noc.

Na jaké další pracovní výzvy se letos nebo v delším časovém horizontu připravujete?
Práce na památkovém objektu je pestrá a nekonečná. Na hlavním prohlídkovém okruhu bychom ještě rádi doplnili rolety do oken, ovšem záleží na dostupnosti finančních prostředků. Výzvami do dalších let je nachystat obnovu vestibulu zámecké budovy, zajistit restaurování hlavního sálu a věnovat restaurátorskou péči i sochařské výzdobě umělých jeskyní v suterénu zámku.

Další informace naleznete na stránkách ZÁMKU PLOSKOVICE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info