PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Janou Čapkovou o záchraně kostela sv. Jakuba

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Janou Čapkovou o záchraně kostela sv. Jakuba

24. 7. 2023 Propamatky.info: Obnovovaná kostelní věž Obnovovaná kostelní věž | Foto: Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena MRZLICE, HROBČICE (TEPLICKO) | O obnovu cenného památkově chráněného svatostánku ležícího v jižní části obce více než 10 let usiluje Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích. Na detaily jsme se zeptali předsedkyně sdružení a současně místostarostky Hrobčic.

Mohla byste stručně shrnout cíle spolku a historii kostela?
Spolek vznikl v roce 2012, tehdy ještě jako občanské sdružení. Tenkrát se dalo několik nadšenců dohromady, aby se pokusili zachránit kostel sv. Jakuba v Mrzlicích. Svatostánek se nacházel v havarijním stavu a často byl označován jako zřícenina. Představuje jednolodní stavbu obdélného půdorysu. Na východní část lodi navazuje presbytář s půlkruhovým závěrem a obdélná sakristie. Pro exponovaný svatostánek je charakteristická hranolová třípatrová věž s přilbovou střechou v západním průčelí. Kostel vznikl ve 30. letech 19. století a dochoval se v autentické podobě s množstvím uměleckořemeslných prvků.

Co se vše dosud podařilo obnovit?
Podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků na rekonstrukci střechy a krovů, kopule věže a následně i okenních výplní hlavní lodi. Také bylo zrekonstruováno schodiště, zábradlí a okenní výplně věže včetně omítky interiéru. Zrenovovány byly dále vstupní dveře a vyhotoveny boční vstupní dveře, které zcela chyběly. Došlo také například k obnově hodin a zavěšen byl získaný zvon. Památka byla dokonce nasvícena.

Jaké práce vás čekají?
V letošním roce jsme zahájili první etapu velkolepého projektu s názvem Renovace fasády kostela sv. Jakuba. V jejím rámci dojde k opravě fasády na věži a vstupním portále, poté budou práce pokračovat v zadní části kostela, takzvané apsidě.

Jaké jsou zdroje financování této náročné akce?
Finanční prostředky nám poskytly především Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury, obec Hrobčice, Krajský úřad Ústeckého kraje, Státní zemědělský a intervenční fond, SERVISO, o. p. s., město Bílina a Biskupství litoměřické. Značně nás také podporují němečtí rodáci (Heimatkreisverein Bilin a Stifterkreis Kirsche Merschlitz), kteří jsou našimi partnery a například okenní výplně hlavní lodě financovali svými dary, které činily přes 200 tisíc korun.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Práce provádí Karel Kaliba – umělecký štukatér, kterého rozhodně můžeme doporučit, neboť má jeho činnost vysokou úroveň a je vždy v souladu s metodikou a požadavky Národního památkového ústavu.

Více informací naleznete na stránkách SPOLKU NA ZÁCHRANU KOSTELA V MRZLICÍCH.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info