PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Zprávy z regionů>>Mostecký chrám nabízí hendikepovaným návštěvníkům specializovanou prohlídku

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Mostecký chrám nabízí hendikepovaným návštěvníkům specializovanou prohlídku

11. 6. 2019 Propamatky.info: Mostecký děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je známý hlavně svým přesunem v roce 1975. Mostecký děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je známý hlavně svým přesunem v roce 1975. | Foto: Jaroslav Haušild | Licence: Všechna práva vyhrazena MOST | Již několik let mohou zdravotně postižení návštěvníci v kostele Nanebevzetí Panny Marie využít speciálně pro ně vytvořených pomůcek. V jiných památkách platí: nedotýkat se, tady však neplatí.

Stavbou pozdně gotického děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě byl pověřen Jakub Heilmann ze Schweinfurtu. Započal s ní v roce 1517 na místě, kde původně stávala raně gotická bazilika, která byla zničena při požáru o dva roky dříve. Práce pokračovaly až do začátku 17. století. Jedná se o trojlodní objekt s takzvaně vtaženými pilíři s emporovým ochozem. Známý je hlavně svým přesunem z původního stanoviště z důvodu rozšíření těžby hnědého uhlí v okolí Mostu. Tento transport, který byl zapsán i do zlaté knihy Guinesových rekordů, byl proveden v průběhu 28 dní měsíců září a října roku 1975. Trasa byla dlouhá celkem 841,1 metru. Pro veřejnost byl znovu otevřen 4. listopadu 1988, ale restaurátorské práce pokračovaly až do roku 1993. V současnosti je chrám, jenž byl v roce 2010 prohlášen národní kulturní památkou, ve správě Národního památkového ústavu.

Objekt je na návštěvu hendikepovaných připraven. Prohlídkové trasy jsou bezbariérové. Průvodci také dokáží přizpůsobit výklad na jednotlivých návštěvních okruzích. Na rozdíl od ostatních památek, kde se nesmí exponátů dotýkat, je to v mosteckém kostele jinak. Před několika lety bylo ve spolupráci s dětmi ze základní umělecké školy vytvořeno několik modelů sloužících právě pro tyto návštěvníky. Již na začátku své návštěvy dostanou do rukou zmenšeninu kostela. Následně si mohou osahat linoryt gotické klenby a také ukázky skleněných vitráží. Připravena je také sádrová busta Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu, kterou spolu s originální sochou z pískovce vytvořil akademický sochař Bořivoj Rak.

Kromě toho si lze osahat kamenické značky, terčíky nosníků nebo klenební žebra nosníků. Návštěvníci se mohou dotknout skutečných kamenných gotických portálů a nosných sloupů. Tyto prohlídky jsou v kraji výjimečné, proto jsou nabízeny organizacím sdružujícím nevidomé nebo invalidní občany. Doporučuje se návštěvu předem ohlásit z důvodu nutnosti přípravy a přizpůsobení jednotlivých okruhů. Zároveň také nabízí speciální program pro mateřské školy s názvem Maluj svoji památku, při němž děti mohou nakreslit, co je při prohlídce nejvíce zaujalo. Pro větší děti je připraven program Sakrální gotika v Mostě, který pomáhá k prohloubení kulturních znalostí žáků základních a středních škol.

Více informací najdete na stránce KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Oslavy 500. výročí kostela Nanebevzetí Panny Marie se blíží

Fotogalerie

 
 

Téma: Kostely Národní památkový ústav Města a památky Památky a hendikepovaní Video Fotogalerie Všechna témata

 

Autor: Milan Daněk

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info