PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Ústecký kraj>>Obnova restaurace Peřeje

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Obnova restaurace Peřeje

6. 7. 2022 Propamatky.info: Stav objektu po obnově Stav objektu po obnově | Foto: Archiv Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | Licence: Všechna práva vyhrazena KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (CHOMUTOVSKO) | Loni proběhla obnova objektu někdejší střelnice. Rekonstrukce současné restaurace získala první místo v soutěži Památka roku 2021 v kategorii Malé rekonstrukce, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Architektonické řešení památky nebylo v rámci provedené fáze obnovy měněno. Došlo zejména k lokálním opravám omítek a celkové obnově fasádního nátěru včetně původních architektonických prvků, jako jsou římsy, profilace soklů lizén nebo okrasných štukových detailů. Fasáda byla očištěna a zbavena nesourodých míst. Současně se repasovaly vybrané výplně. V prostoru hlavního průčelí byla opravena kamenná dlažba, očištění a ošetření hydrofobním přípravkem doznaly patky iónských sloupů. Následovala výměna venkovního osvětlení. Po mechanickém očištění povrchů kamenného zdiva suterénu jihovýchodní části fasády bylo nutné vyrovnat nerovný kamenný povrch a proběhlo také vyškrábání a zatření spár včetně doplnění cementových omítek pod salonkem. Celkové náklady města na tuto fázi obnovy činily téměř 910 tisíc korun, z nichž částka 404 tisíc korun byla hrazena příspěvkem z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021.

Památkově chráněný zděný empírový přízemní objekt čp. 20 má tvar písmene T. Stavbu zakončuje valbová střecha prolomená trojbokými vikýři a krytá vláknocementovými šablonami. Charakteristické je jednoosé hlavní průčelí se vstupními dveřmi a portikem neseným čtyřmi iónskými sloupy a při stěně za nimi s iluzivně shodnými pilastry. Mezi dalšími znaky vyniká mimo jiné trojúhelný tympanon zdobený zubořezem. Objekt vznikl v roce 1878 jako sídlo tehdejší střelnice, ostrostřeleckého spolku. Po objevení minerálních pramenů a vzniku zdejšího lázeňského areálu na přelomu 19. a 20. století dům změnil své využití na restauraci Střelnice, dnes Peřeje.

Dějiny místního lázeňství se datují rokem 1883, kdy byl objeven první pramen Evženie. V roce 1897 jej následoval Městský pramen a až v 90. letech 20. století byl nalezen Klášterecký pramen. Ročně se zde plní 1,5 milionu litrových lahví. Během druhé světové války zdejší kyselka zásobovala minerálkou Rommelovu armádu v Africe. Kyselka byla v provozu až do roku 1950. S obnovou pramene Evženie se začalo na jaře 1964 a pokračovalo se až po roce 1990 společně s rozvojem lázeňské zóny. V loňském roce město podepsalo smlouvu o spolupráci se společností Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník.

Informace o výhercích soutěže se dočtete na portálu ve zprávě Představujeme vám výherce soutěže Památka roku 2021. Zpráva byla připravena v rámci mediální spolupráce s městem KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ. Bližší informace naleznete na jeho internetových stránkách.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info