PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Ústecký kraj>>Na Cenu Patrimonium pro futuro byly nominovány dva počiny z Ústecka

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Na Cenu Patrimonium pro futuro byly nominovány dva počiny z Ústecka

24. 7. 2017 Propamatky.info: Počtem i kvalitou sbírek patří Muzeum města Ústí nad Labem k nejvýznamnějším regionálním muzejním institucím v České republice. Počtem i kvalitou sbírek patří Muzeum města Ústí nad Labem k nejvýznamnějším regionálním muzejním institucím v České republice. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena ÚSTÍ NAD LABEM | V kategorii Obnova památky byla nominována obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku. V kategorii Prezentace hodnot míří nominace za dva výstavní projekty do Muzea města Ústí nad Labem.

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na skalnaté vyvýšenině v Konojedech nedaleko Úštěku. Byl postaven v polovině 17. století na místě staršího raně barokního sakrální stavby, z něhož byla do nové stavby zahrnuta pouze krypta. Interiér je jednolodní s bočními kaplemi mezi vtaženými pilíři. Východně od kostela se rozkládá čtyřkřídlý pozdně barokní konvent servitů, přestavěný později na zámek. Obě stavby tvoří neoddělitelný celek s vysokým kulturněhistorickým významem v celorepublikovém měřítku. Konojedský konvent byl nejmladším a zároveň tím nejdůležitějším servitským klášterem v české provincii.

V roce 2011 prodala církev kostel soukromému majiteli, který se o tři roky později spojil s neziskovou organizací Společnost pro obnovu Úštěcka. Následně byl zpracován projekt revitalizace. Téhož roku byla také schválena žádost o dotaci z takzvaných norských fondů. Po vypsání veřejné zakázky a výběru dodavatele byly v červnu roku 2015 zahájeny práce na kostele. Ze získaných prostředků byla realizována oprava fasád, statické zajištění, obnova interiéru včetně restaurování dveří a zachovaného mobiliáře. Dále byl opraven krov, vyměněna krytina nad oratoří, obnoveny podlahy, elektroinstalace a interiér byl kompletně vymalován. Vedle stavební činnosti probíhaly i práce restaurátorů. Obnovena byla architektura sedmi mramorových oltářů, kazatelna, interiérové dveře, soubor dubových lavic, kříž a Boží oko na západní fasádě lodi.

Po 14 měsících rekonstrukce se loni v září slavnostně otevřel kostel veřejnosti. Cílem projektu byla záchrana a zpřístupnění objektu, který byl více než 20 let uzavřen. Revitalizace byla úspěšně dokončena díky odvaze konkrétních jednotlivců a činnosti neziskové organizace, která neustále propagovala areál v Konojedech pořádáním kulturních akcí v kostele.

Činnost Muzea města Ústí nad Labem
Ústecké muzeum patří k nejstarším a zároveň nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Vzniklo v roce 1876 a dnes je příspěvkovou organizací města Ústí nad Labem, která spravuje 1,1 milionu sbírkových předmětů. Dlouhodobě se věnuje prezentaci významných, ale v celorepublikovém kontextu opomíjených témat a velký důraz je přitom kladen na posilování regionální identity. Muzeum dvakrát ročně vydává Ústecký sborník historický.

Muzeum bylo nominováno za dva výstavní projekty realizované v roce 2016:

  • Plavba na páře | Výstava, která představila Ústí nad Labem jako nejvýznamnější přístav Rakouska-Uherska. Mimo jiné zmínila i věhlas ústeckých loděnic, kde byly v roce 1938 postaveny dva největší československé parníky. Jedním z nich je Vyšehrad, který byl prohlášen kulturní památkou.
  • E. G. Doerell a jeho svět | Výstava představila 150 obrazů ústeckého grafika, malíře a jednoho z průkopníků fotografie Ernesta Gustava Doerella žijícího v letech 1832–1877. Jeho dílo jedinečným způsobem informuje o podobě zmizelé krajiny severozápadních Čech před nástupem industrializace, zároveň je důležitým pramenem pro poznání každodenního života v 19. století.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. O příkladné spolupráci v Konojedech jsme přinesli článek v JARNÍM VYDÁNÍ ČASOPISU PROPAMÁTKY.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info