PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>Sondážní průzkum zámeckého krovu v Jimlíně

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Sondážní průzkum zámeckého krovu v Jimlíně

15. 4. 2021 Propamatky.info: Společnost provedla diagnostický průzkum krovu. Společnost provedla diagnostický průzkum krovu. | Foto: Thermo Sanace s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena JIMLÍN (LOUNSKO) | Cenný zámecký areál se nachází v místě někdejší gotické tvrze. V loňském roce zde společnost Thermo Sanace provedla diagnostický průzkum krovu hlavní budovy a později doplňující sondy stropní konstrukce nad východním a severním křídlem.

Historické dřevěné konstrukce a prvky jsou nenahraditelným dokladem řemeslné zručnosti a estetického cítění našich předků. Cílem diagnostického průzkumu krovu hlavní zámecké budovy bylo identifikovat druh a rozsah biotického napadení dřevokaznými houbami nebo hmyzem. Proces zahrnoval lokalizaci ložiska výskytu, návrh provedení sond a poté zhodnocení stavebnětechnického stavu památky a z něj vyplývající optimální návrh sanace. Dle dendrochronologické analýzy bylo použité dřevo káceno v letech 1630, 1697–1698 a 1795–1796.

Poškození krovu nad severním a východním křídlem je masivní a vyžaduje sanační zásahy. Současně bylo nalezeno rozsáhlé, aktivní ložisko dřevokazné houby dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) nad chodbou ve východní části, spolu s dalšími pěti menšími ložisky, která byla částečně eliminována provedením protéz vazných trámů. Podlaha v této části je silně degradována kolonizací dřevomorky domácí (Serpula lacrymans). Uvedená část konstrukce zahrnuje řadu zajímavých konstrukčních detailů například vějířovité uložení krokví v polygonální části kaple, které mají tvar svisle seříznutého půlkužele. Z průzkumu je zřejmé, že je možné velkou část krovu zachovat a citlivě provést konstrukční sanaci. Navrženy jsou částečné a celkové výměny prvků, které ztrácejí svoji soudržnost a mechanickou funkci v konstrukci, dále sterilizace aktivního dřevokazného hmyzu při zachování původních prvků v konstrukci horkým vzduchem.

Zámek Nový Hrad vznikl na místě bývalé tvrze, ze které se dochoval trojprostorový palác v jižním křídle, před kterým se nachází protáhlé lichoběžníkovité předhradí. Původně bylo rozděleno příkopem a valem na dvě části. Jádro sídla je trojkřídlé ve tvaru písmene U. Severní křídlo je renesanční, východní a jižní oddíly jsou pozdně gotické. Gotický hrad z let 1465–1474 byl v roce 1581 přestavěn, barokizován ve druhé polovině 17. století a obnoven v roce 1861. Památce dominuje věž s ochozem s obnovenou bání. Za zmínku stojí cenný soubor malovaných záklopových stropů dosahujících plochy 249,8 m2 v celkem 10 místnostech z období renesance a manýrismu. V areálu se dochovalo dalších šest místností s dřevěnými záklopovými stropy, ale již bez maleb.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference naleznete na stránkách společnosti THERMO SANACE, aktuality sledujte rovněž na FACEBOOKU. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Thermo Sanace s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info