PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | Se Zdeňkem Oravcem nejen o přípravě dřeva pro obnovu historických konstrukcí

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Zdeňkem Oravcem nejen o přípravě dřeva pro obnovu historických konstrukcí

10. 6. 2019 Propamatky.info: V areálu bývalých ženijních kasáren proběhlo odkornění a poté zahájena stavba vorových tabulí. V areálu bývalých ženijních kasáren proběhlo odkornění a poté zahájena stavba vorových tabulí. | Foto: Zdeněk Oravec | Licence: Všechna práva vyhrazena LITOMĚŘICE | Letos byla zahájena příprava materiálu pro obnovu krovu budovy U Kalicha v Litoměřicích. Nejen na problematiku plaveného a máčeného dřeva a jeho tradiční formy zpracování jsme se zeptali tesaře a truhláře Zdeňka Oravce.

Můžete ve stručnosti přiblížit proces přípravy plaveného a máčeného dřeva na obnovu krovu objektu U Kalicha?                   Podmínkou číslo jedna bylo pro obnovu krovu sehnat původní dřevinu a tou je jedle bělokorá. V současné době je zastoupena v našich lesích pouze jedním procentem. Jako zázrakem se ji v loňském roce podařilo zajistit v lokalitě Luckých Chvalovic ve Středočeském kraji.

Jaké základní kroky a principy technologické kázně je třeba při těžbě, přípravě a plavení materiálu dodržet?
Těžba proběhla v polovině letošního ledna a poté byl materiál převezen do Litoměřic. V areálu bývalých ženijních kasáren proběhlo odkornění a poté zahájena stavba vorových tabulí. Pro technologický postup máčení v takzvané mrtvé vodě rybniční byly svázány čtyři tabule. Pro máčení byl zvolen systém vázání rádlování drátem. Pro plavení po Labi bylo vytvořeno pět vorů. Vorové tabule byly svázány dobovým způsobem, pouze z důvodu převozu na řeku byly houžve nahrazeny provazem. V současnosti jsou již ponořeny čtyři v návesním rybníku v obci Zahořany východně od Litoměřic. Ty určené pro plavení jsou stále zatím na suchu, čeká se pouze na vyřízení a domluvu s plavební správou v Děčíně. Do řeky Labe se uložily počátkem května. Jsou uvázány v podjezí zdymadel v obci České Kopisty až do poloviny měsíce července a poté budou splaveny do náplavky lodního náměstí na pravém břehu Labe v Litoměřicích. Následně dojde k rozebrání a převezení na litoměřické náměstí, kde budou tesány jednotlivé prvky do krovu U Kalicha. Otesané trámy se následně uloží v provětrávané hale jeden rok.

Kdy budou zahájeny samotné práce opravy krovu litoměřického domu U Kalicha?                                                                                                                                                                                        V druhé polovině příštího roku bude zahájena celková rekonstrukce.

Můžete jmenovat zajímavé realizace, na kterých jste se v minulosti podíleli?
Z mnoha příkladů lze jmenovat záchranu kostela sv. Kateřiny v obci Dolní Podluží. Práce na obnově chrámu sv. Václava v obci Dlažkovice. Za pozornost stojí kostel sv. Antonína Paduánského v obci Milešov pod Milešovkou. Zajímavá byla také záchrana barokního altánku nazývaného gloriet nebo casino v zámecké zahradě ve stejné obci. Zde došlo k celkové rekonstrukci nejstaršího mansardového krovu na našem území. Kromě jiného byla položena střešní krytina ze štípaného smrkového šindele.

Jaké projekty nebo výzvy související s opravami historických objektů vás v budoucnu čekají?
Jen v ústeckém regionu máme v plánu následující projekty: oprava kostela sv. Valentina v Novosedlicích, hospodářského objektu bývalého ovčína v zahradě cisterciáckého kláštera v Oseku, hospodářské budovy v areálu biskupské rezidence na Dómském pahorku v Litoměřicích nebo svatostánku sv. Václava v Lovosicích. Provedena bude také obnova střechy, krovu a dvorní pavlače měšťanského domu v památkové rezervaci Litoměřice nebo křížových a valených kleneb v bývalé venkovské hospodářské usedlosti v obci Chudoslavice.

Více informací o činnosti Zdeňka Oravce a jeho společnosti naleznete v KATALOGU SLUŽEB

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info