PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Jitkou Tůmovou o aktivitách sdružení pod Studencem

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jitkou Tůmovou o aktivitách sdružení pod Studencem

30. 1. 2013 Propamatky.info: Jitka Tůmová, předsedkyně Občanského sdružení pod Studencem Jitka Tůmová, předsedkyně Občanského sdružení pod Studencem | Foto: archiv Jitky Tůmové | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKOKAMENICKO | Obnovu kulturního dědictví a zároveň zlepšení vztahu nejen místních obyvatel ke kulturní krajině si vytklo za cíl Občanské sdružení pod Studencem. Aktivitami této neziskové organizace nás provede její předsedkyně Jitka Tůmová.

Vaše sdružení se mimo jiné zabývá záchranou drobných sakrálních památek. Můžete čtenářům povědět něco více o této oblasti Vašeho snažení?

Od počátku činnosti v roce 2007 vykonali členové sdružení množství práce vedoucí k prohloubení znalostí a záchraně přírodních a kulturních památek na Českokamenicku. Po odsunu německy hovořících obyvatel o památky nikdo nepečoval. Ty chátraly mnohaletým nedostatkem zájmu a ztrátou obecného povědomí o jejich hodnotách. Péče o ně byla odkázána na soucit a případnou ochotu ojedinělých dobrovolníků. Kulturní dědictví tvoří součást historie krajiny a formuje estetický a kulturní cit současných obyvatel. Mnoho z nich ještě stále hledá, bohužel i nehledá, své sepjetí s místem a krajinou. Jen těžce se navazují zpřetržené vazby kořenů k nově získanému domovu. Snažíme se zvýšit zájem lidí o jejich okolí, o péči o krajinu i o krajinotvorné prvky. Péče o krajinu a její minulost je investicí do budoucnosti – do vytváření kvalitního vztahu k domovu. Hlavně mladým chceme vštípit lásku a obdiv k místům, kde vyrůstají, žijí a měli by zde nacházet a cítit své kořeny. Situace v bývalých Sudetech je překvapivě stále velice problematická, citlivá a složitá. Vydali jsme publikaci rozsáhle mapující historii míst pod Studencem nazvanou Krajina pod Studencem v proměnách doby, vyšla i v němčině. Pořádáme semináře, výstavy a další akce.

Jaké a kolik těchto památek se Vám doposud podařilo obnovit?

Od založení sdružení bylo obnoveno 15 drobných sakrálních památek. Více naleznete na internetových stránkách OBNOVENÉ PAMÁTKY.

Vaše sdružení stojí také za obnovou sakrálních památek Mariánské kaple a skalní výklenkové Johnovy kaple. Jak probíhala jejich rekonstrukce?

Unikátní sakrální prostor Mariánské kaple z roku 1733 doplněný o repliky původních deskových obrazů byl v bezproblémové spolupráci obnoven roku 2010 na náklady podniku Lesy České republiky. Během obnovy skalní výklenkové Johnovy kaple z roku 1760 v letech 2011 až 2012 byla objevena původní ojediněle dochovaná malba místního umělce Ernsta Vatera. Vzácný originál deskového obraz s výjevem Panny Marie Pomocné byl pro zachování budoucím generacím darován koncem roku 2012 Oblastnímu muzeu Děčín. Připravujeme repliku oltářního obrazu, jenž v kapli nahradí darovaný originál.

Snažili jste se také získat finanční prostředky na rekonstrukci naší druhé nejstarší železné rozhledny na Studenci. Jaká částka byla potřeba a kolik se podařilo vybrat peněz?

Rozhledna byla otevřena v roce 1888. Po válce neudržovaná kovová konstrukce, vystavená nepříznivým povětrnostním podmínkám, podléhala zubu času. Truchlivý stav cenné historické stavby v roce 1994 inspiroval členy občanského sdružení Amici Decini, Spolek přátel Děčína a Klub českých turistů ke snaze o její záchranu. Obnově stála v cestě zdlouhavá a náročná jednání, kdy se řešila otázka vlastnictví stavby, způsob rekonstrukce i finanční zabezpečení. V roce 1997 byla stavba prohlášena kulturní památkou, od roku 2001 je vlastnictvím České Kamenice. Naše sdružení vstoupilo do podpory obnovy počátkem roku 2007. Z původních konstrukčních prvků se zachovalo 80 procent, všechny stupně schodiště jsou nové. Na vrchol Studence se navrátila 14. března 2009, slavnostně otevřena byla 21. června 2009. Získané dotace činily 1 908 467 korun, veřejná sbírka vyhlášená městem 770 169 korun, naše sdružení na účet sbírky dalo 470 tisíc korun. Prodej schodů vynesl 400 tisíc korun, celkové výdaje rekonstrukce představují 3 243 431 korun.

Pro obnovu přírodních nebo kulturních památek na Českokamenicku jste zřídili i možnost dárcovské DMS. Jaké máte s touto formou financování obnovy památek zkušenosti?

Musíme velice neradi přiznat, že energie vynaložená na registraci dárcovských DMS a finančních návratnost ve formě příspěvků je neúměrná. Určitě je třeba kvalitní propagace v médiích, na kterou však malá sdružení nemají finanční prostředky. Rádi si necháme od zkušenějších poradit.

Více informací o Občanském sdružení pod Studencem naleznete na portálu PROPAMÁTKY v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info