PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Jitkou Kantovou o opravě kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jitkou Kantovou o opravě kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence

22. 6. 2024 Propamatky.info: Kostel pochází zřejmě z druhé poloviny 14. století a je památkově chráněn. Kostel pochází zřejmě z druhé poloviny 14. století a je památkově chráněn. | Foto: Za záchranu kostela svatého Jiljí, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena LIBYNĚ (ÚSTECKO) | Spolek Za záchranu kostela svatého Jiljí provozuje Vitrážové muzeum a Vochlickou rozhlednu. Jedná se o několik nadšenců, kteří ve svém volném čase opravují místní památky, zabývají se historií, pořádají kulturní a vzdělávací akce.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii kostela a cíle spolku Za záchranu kostela svatého Jiljí?
Kostel sv. Jiljí je unikátní památkou. Je to vlastně taková venkovská gotika v Sudetech. Staré německé kroniky tvrdí, že jej nechal postavit král Karel IV. jako místo k odpočinku na cestě do Karlových Varů. My víme, že byl postaven na slovanském pohřebišti. Při jeho návštěvě se můžete dozvědět více o historii objektu a prohlédnout si objevenou hrobku Dionýsa Strojetiského ze Strojetic. V podkroví jsme zřídili regionální muzeum, kde si můžete prohlédnout artefakty, které byly nalezeny v blízkosti kostela. Například minci faraona Ptolemaia IV. z dob Keltů nebo pečetítko anglického prince Williama. Cílem spolku je nejen popularizovat historii našeho tajemného sudetského venkova, ale také pořádat různé kulturní akce, koncerty, přednášky či malé festivaly.

Jak vznikla myšlenka památku oživit a zřídit vitrážové muzeum?
Památkářka Ivana Kischová věděla, že se snažíme zviditelnit problematickou historii tohoto kraje a přemluvila nás, abychom se pustili společnými silami do opravy nejen tohoto kostelíka, ale i rozhledny v blízkosti. Nemá cenu však opravovat památku, když u nás téměř nikdo nechodí do kostela, a tak vznikla myšlenka v objektu zřídit unikátní vitrážové muzeum, které by nejen odborné veřejnosti, ale i turistům přiblížilo vývoj uměleckého sklenářství od nejstarších dob až po současnost. K vidění je zde doba románská, gotika, historizující styly, renesance, ale i americká secese či klasicismus. Prohlédnout si můžete i staré nástroje či materiály nebo metody zušlechtění plochého skla. Jedná se o jedinečnou záležitost v celé Evropě. Podobné muzeum se nachází v katedrále Ely v Anglii, které si zakoupilo do svých sbírek námi vyrobenou vitráž v Americe.

Co všechno bylo opraveno a jaké práce vás čekají?
Začínali jsme statikou a střechou, pak presbytář včetně gotického ostění a při opravě podlahy se dělaly vykopávky. Sakristie se musela téměř celá dostavět. Unikátním projektem je takzvaný Osmý div světa a jedná se o velký skleněný prosvětlený strop, ve kterém je zachyceno ukřižování Ježíše Krista. Torzo vitráže jsme získali z pozůstalosti po karlovarském vitrážníkovi Kabešovi. Byla zřejmě v 50. letech sejmuta z dnes již neexistujícího kostela v Doupovských horách a my jsme ji s manželem zadarmo zrestaurovali a dali jí tak nový život opět v Sudetech, což je velmi symbolické. Za peníze sponzorů se pak udělaly vnitřní omítky kostela a věže. V současnosti doděláváme opravy hřbitovní zdi a márnice. Sháníme však finance na vnější fasádu. K tomu jsme vymysleli další nový projekt – Velký skleněný betlém. Každý, kdo nám věnuje šest tisíc korun, bude vymalován a jeho hlavička bude umístěna na anděla. Z těchto částí pak vznikne velký skleněný betlém, jenž bude umístěn v sakristii. Vždyť každý sponzor je pro nás takovým andělem a andělský betlém jsme ještě nikde neviděli.

Kde hledáte zdroje financování?
Jako spolek nemáme příliš peněz na nějaké předfinancování u dotačních programů, tak postupujeme pomalu a většinu prací děláme svépomocně. Snažíme se získat finance u malých dotačních programů, občas přes kraj, MAS Vladař a hlavně od drobných dárců či turistů, kteří se k nám vrací a vidí, jak objekt postupně zvelebujeme a každou získanou korunu smysluplně vynakládáme. Cílem je, aby si kostel mohl postupně na svůj provoz vydělat cestovním ruchem sám. Proto pokud máte cestu kolem, zastavte se, pokochejte se a vstupným nám pomůžete k dokončení oprav.

Co byste našim čtenářům vzkázala?
Abychom přilákali více turistů, vytvořili jsme mezi kostelem a rozhlednou unikátní geologicko-duchovní naučnou stezku. Najdete v ní odkaz na Franze Kafku, na první českou větu, Kelty či unikátní polodrahokam z našeho kraje – vochlický jaspis. Také nabízíme interaktivní dílničky na výrobu mozaik a vitrážek. O našem místu říkáme, že je to takový Fénix na konci světa. Přijďte se přesvědčit.

Více informací naleznete na stránkách VITRÁŽOVÉ MUZEUM.

Autor: Kristýna Julinová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info