PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Tipy a inspirace>>Obnovená krušnohorská historická vápenka bude na jaře otevřena

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Obnovená krušnohorská historická vápenka bude na jaře otevřena

17. 1. 2020 Propamatky.info: Takzvaná Buquoyská vápenka zachycená již na mapě prvního vojenského mapování z roku 1776 je složena ze dvou dnes torzálně dochovaných pecí polygonálního půdorysu. Takzvaná Buquoyská vápenka zachycená již na mapě prvního vojenského mapování z roku 1776 je složena ze dvou dnes torzálně dochovaných pecí polygonálního půdorysu. | Foto: Lesy České republiky, s.p. | Licence: Všechna práva vyhrazena HÁJ U LOUČNÉ POD KLÍNOVCEM (CHOMUTOVSKO) | V jarních měsících bude veřejnosti otevřena památkově chráněná industriální stavba mezi obcemi Háj u Loučné pod Klínovcem a Kovářská. Památka představuje cenný doklad zpracování a těžby vápenných hornin v Krušných horách.

Opravy byly zahájeny v roce 2016 přípravou projektové dokumentace, vlastní práce v terénu trvaly od května 2017 do listopadu loňského roku. Podnik Lesy České republiky v rámci obnovy investoval 6,6 milionu korun. Objekt nyní lemuje chodník, historický kontext a informace o rekonstrukci jsou umístěny na tabulích. Dále vznikly například dva přístřešky a naučná stezka. „Jižní část věže vápenky chceme zpřístupnit veřejnosti. Vybudovali jsme dřevěné schodiště se zábradlím a vnitřní pultovou střechu. S městem Loučná pod Klínovcem nyní jednáme o veřejném využívání objektu a prohlídkách s průvodcem,“ říká správce objektu Stanislav Liška.

Po likvidaci náletové zeleně a suti přišlo na řadu statické zajištění. Následovalo vnitřní nepohledové zastřešení jižní věže měděnou krytinou za využití dochované konstrukce povalového stropu z dřevěné kulatiny. Stěžejním krokem se dále mimo jiné staly dozdívky a vysprávky kamenného zdiva včetně sanace korunních částí konstrukce. Severní věž je na několika místech stažena železnými táhly patrnými na vnějším zdivu. Cihly tvoří stavební detaily většiny otvorů. K vyzdívkám pecí i táhel ve vyšších podlažích byly využity struskové tvárnice a k ohnivzdorné vyzdívce pecí zase šamotové cihly.

Památka leží v krajinné památkové zóně Hornická kulturní krajina Háj–Kovářská–Mědník. V nedalekém okolí obce Kovářská byly v minulosti soustředěny další historické zpracovatelské provozy vápenictví a hutnictví. Takzvaná Buquoyská vápenka zachycená již na mapě prvního vojenského mapování z roku 1776 je složena ze dvou dnes torzálně dochovaných objektů pecí polygonálního půdorysu. Z historického parcelního protokolu je zřejmé, že plocha stavby činila deset čtverečních sáhů, podle rakouské měrné soustavy 36 metrů čtverečních. Provoz byl ukončen v letech 1923–1924. Stavba připomínající spíše hradní zříceninu představuje jednu z nejdůležitějších vápenných památek zdejšího hornicko-hutnického regionu. Význam území podtrhuje i loňský zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Podrobnosti o stavbě naleznete v databázi INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Lesy České republiky, s.p.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info