PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Ústecký kraj>>V Lovosicích vznikne městské muzeum

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

V Lovosicích vznikne městské muzeum

23. 9. 2018 Propamatky.info: Budovu nechal v roce 1881 postavit Vincenz Pfannschmidt, předseda lovosické spořitelny, majitel vinic, ovocnářské školky a obchodník. Budovu nechal v roce 1881 postavit Vincenz Pfannschmidt, předseda lovosické spořitelny, majitel vinic, ovocnářské školky a obchodník. | Foto: Město Lovosice | Licence: Všechna práva vyhrazena LOVOSICE (LITOMĚŘICKO) | Lovosická radnice plánuje vytvoření stálé muzejní expozice ve sklepních prostorách Pfannschmidtovy vily, ve které sídlí městská knihovna. Obyvatelé města se seznámili se studií využití prostor, mohli také navrhnout své připomínky.

Přes 10 let usiluje o vznik muzea Občanské sdružení Muzeum Lovosicka. Instituce ve městě zanikla v roce 1960. Stávající suterénní prostory budovy z roku 1881 poskytují plochu asi 145 m2. „Sklepení Pfannschmidtovy vily je pro účely muzea dobře uzpůsobené a dostatečně kvalitní. Tematické zaměření na město a jeho nejbližší okolí by mohlo představit místní historii – od nejstarších archeologických nálezů přes první písemné zmínky až do doby nedávné současnosti,“ říká Zdeněk Kaftan, místopředseda Občanského sdružení Muzeum Lovosicka.

Výtvarně-architektonická studie zahrnuje výstavní sály včetně charakteru mobiliáře, osvětlení, způsobu prezentace exponátů a finanční náročnost projektu. Předběžně se počítá se třemi časovými etapami: Keltové, románské období a gotika. Je pravděpodobné, že přibude také novověk věnovaný například bitvě u Lovosic nebo průmyslové historii města. V další části by mohla být expozice zaměřena na okolní přírodu, geologii nebo slavné rodáky. Své místo dostane prezentace častých archeologických nálezů, jakým se v poslední době stal například rituální hrob s pozůstatky čtyřkolového vozu ze starší doby železné. Město Lovosice počítá v této oblasti se spoluprací například s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech se sídlem v Mostě, který má největší sbírku nálezů z okolí. Nedílnou součástí návrhu je vybudování vinotéky, salonku nebo pokladny se suvenýry.

Přeměna návrhů vycházejících ze studie k realizaci může trvat několik let. „Projekt takovýchto rozměrů vyžaduje velké úsilí a mnoho práce v několika rovinách. Je třeba vyřešit technické a stavební řešení výstavních prostor. Skupina historiků a další členové týmu, kteří se zabývají myšlenkovou náplní a exponáty, musí konkretizovat obsah a poselství výstavy. Je třeba vyřešit legislativní stránku věci z hlediska zabezpečení a obsluhy expozice a s tím související personální otázku celého projektu,“ říká starosta Milan Dian.

Více informací naleznete na stránkách města LOVOSICE nebo na stránkách Občanského sdružení MUZEUM LOVOSICKA.  

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Město Lovosice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info