PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Ústecký kraj>>Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

26. 2. 2018 Propamatky.info: Výstava Svět kachlových kamen Výstava Svět kachlových kamen | Foto: Oblastní muzeum v Mostě | Licence: Všechna práva vyhrazena MOST | Ústecký kraj a Saský zemský úřad pro archeologii zvou na mezinárodní konferenci věnovanou problematice kamnových kachlů a kachlových kamen. Uskuteční se ve dnech 19.–20. dubna v Oblastním muzeu v Mostě. Příspěvky budou simultánně tlumočeny.

Akce je pořádána v rámci výstavy s názvem Svět kachlových kamen, kterou můžete navštívit do 31. května v budově Oblastního muzea v Mostě. Mimořádně rozsáhlá expozice nabízí návštěvníkům nejen archeologické nálezy a zachovalý fond kachlových kamen v památkově chráněných objektech severozápadních Čech, ale i současný stav a možnosti rozvoje kamnářského řemesla v naší republice. K vidění jsou exponáty z období od 14. až do 20. století.

Pořadatelé nabízejí během konání konference možnost umístit postery s vědecko-výzkumnými výstupy, a to v následujících tematických okruzích:

  • Technologie výroby kamnových kachlů
  • Vývoj formy kamnového tělesa a jeho design
  • Technologické aspekty kamnového tělesa v různých periodách
  • Ikonografie čelních stěn kamnových kachlů
  • Restaurování a památková ochrana kachlových kamen
  • Kamnářství jako řemeslo
  • Výzkum archivních pramenů ve vazbě na kamnová tělesa
  • Materiálovo-technologický výzkum ve vazbě na kamnová tělesa

K výstavě vyšel obsáhlý katalog. Kontaktní osobou pro postery je Eva Hladká, tel.: 797 998 834, e-mail: hladka@muzeum-most.cz. Více informací naleznete na internetových stránkách ÚSTECKÉHO KRAJE. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Ústecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info