PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Památky a finance>>Znovuzrozený park v Mostě přestává být místem se špatnou pověstí

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Znovuzrozený park v Mostě přestává být místem se špatnou pověstí

20. 3. 2024 Propamatky.info: Vizualizace parku Střed v Mostě s obnovenou vodní kaskádou Vizualizace parku Střed v Mostě s obnovenou vodní kaskádou | Foto: Nadace Proměny Karla Komárka | Licence: Všechna práva vyhrazena MOST | Vedení města se v roce 2016 rozhodlo pro obnovu léta zanedbávané lokality v centru Mostu. Původní Sadové náměstí ze 70. let 20. století se díky spolupráci města, Nadace Proměny Karla Komárka a participace veřejnosti proměnilo znovu v důstojné místo.

Cesta k celkové proměně zanedbaného parku však trvala několik let. Mezi jeho dominanty patřily rozsáhlé vodní nádrže, které však město Most po roce 1989 přestalo napouštět, čímž park ztratil svou unikátní dominantu a začal postupně chátrat. „Jeho hlavním problémem bylo zdemolované a zchátralé vybavení, zejména soustava vodních prvků, která se stala terčem vandalů. Ve značně zchátralém stavu byla i síť cest a veřejné osvětlení. Park také bojoval se špatnou pověstí a nízkým pocitem bezpečí, řada mosteckých obyvatel jej nenavštívila několik let,“ popisuje výchozí stav lokality před její revitalizací Veronika Loucká, projektová manažerka a koordinátorka participace s veřejností za město Most.

Parku se začalo blýskat na lepší časy v roce 2016, kdy vedení města zařadilo desítky let zanedbávaný prostor mezi své rozvojové priority. Aby se vylidněné místo podařilo skutečně oživit, přizvalo do procesu plánování obnovy parku vedle odborníků také veřejnost s využitím principů participace a architektonické soutěže. Městu se pak podařilo následně zvítězit se svým záměrem v soutěžní výzvě Parky 2016 v konkurenci 28 měst z celého Česka. Mostu tehdy s přípravou projektu pomáhali i odborníci na spolupráci měst s občany: spolek Pěstuj prostor nebo společnost Agora Central Europe.

Z pětice návrhů porotu nejvíce zaujalo řešení, které přinesl tým architektů a krajinářů z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana. „Kladně hodnoceno bylo hlavně čisté krajinářské řešení, které v omezené, udržitelné podobě oživuje původní srdce parku – kaskádu s fontánou. Park je řešen tak, aby nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. U veškerého mobiliáře, návrhu hřišť a objektů se pracovalo s rizikem vandalismu. Všechny prvky se proto dají snadno čistit a opravit. Důležitou součástí návrhu je také hospodaření s dešťovou vodou. V parku jsou také využity původní i nové materiály a povrchy. Celkové náklady projektu vyšly na přibližně 123 milionů korun,“ upřesňuje Veronika Loucká.

Z příspěvku Nadace Proměny Karla Komárka ve výši 25 milionů korun bylo hrazeno úvodní zapojení veřejnosti, příprava a realizace architektonické soutěže, zpracování projektové dokumentace a částečně i samotná realizace. Nadace podpořila projekt také odbornou pomocí. Město zároveň usiluje o získání dotace ve výši 46 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci integrované územní investice.

Nové prvky v parku

V parku Střed najdeme nově vybudovanou kavárnu se zázemím a toaletami, domek pro správce parku a pódium pro kulturní akce. Nově je řešena i síť cest a osvětlení pro zvýšení pocitu bezpečnosti návštěvníků. Park bude také 24 hodin monitorován bezpečnostními kamerami městské policie. U kavárny byly na sestavení celého baru využity původní žulové desky, které lemovaly bazény. Žulové desky posloužily i na vybudování zpevněné plochy pod sochou Biologické těleso Josefa Klimeše, která v parku stojí od jeho otevření v 70. letech.

Slavnostní otevření parku Střed je naplánováno na 1. května od 13 hodin. Program zajistí místní organizace jako například Středisko volného času, sportovní hala, Základní umělecká škola Moskevská a ZUŠ F. L. Gassmanna nebo mostecká swingová kapela Big Band Zdenka Tölga. „Ti všichni podporovali znovuzrození parku Střed již od roku 2017 a pomáhali úspěšně oživit park ještě před jeho obnovou. Jejich vystoupení a aktivity v rámci každoročního Víkendu otevřených zahrad dokázaly do dlouhá léta vylidněného parku postupně přilákat stovky lidí,“ chválí si zapojení všech Veronika Loucká.

Další akce

Realizátoři obnovy plánují pro veřejnost další akce: 19. května se uskuteční Květen pro veřejnost, kde se budou prezentovat mostecké neziskové organizace, na 9. června je v plánu Víkend otevřených zahrad a 29. září Moštobraní a pohádkování v parku Střed. Na pódiu bude každou druhou neděli hudební produkce. Charakter této akce připomíná spíše pouliční muzicírování než klasické koncerty, posluchači mohou přicházet i odcházet.

Jak proměnu parku vnímají Mostečané

Původní park neměl v Mostě dobrou pověst a místo se potýkalo s řadou problémů. Proto existovaly obavy, že o jeho rekonstrukci nebudou mít lidé zájem. „První výstupy z průzkumů ukázaly, že si lidé téměř jednohlasně přáli park obnovit. Sami od sebe pak respondenti přidávali do dotazníku vzpomínky na park a ukázalo se, že v Mostě může vzniknout něco výjimečného. Negativní reakce, patrné hlavně na sociálních sítích, se postupně začaly vytrácet i díky komunikaci města s veřejností a v současné době má park Střed stovky stálých příznivců a lidé se na něj těší,“ říká Veronika Loucká.

Z desítky let chátrajícího, vylidněného parku se špatnou pověstí se stává znovu estetické, živé a funkční místo v centru města, kde si najdou své místo pro odpočinek, sport nebo zábavu nejrůznější skupiny návštěvníků.

Bližší informace naleznete na stránkách PARK STŘED.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Město Most

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info