PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Lukášem Gavendou a Ivo Fiedlerem o obnově kadaňského kostela

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Lukášem Gavendou a Ivo Fiedlerem o obnově kadaňského kostela

18. 9. 2020 Propamatky.info: Pohled do nově restaurované hlavní lodi chrámu Pohled do nově restaurované hlavní lodi chrámu | Foto: Městské muzeum v Kadani | Licence: Všechna práva vyhrazena KADAŇ (CHOMUTOVSKO) | V současnosti probíhá finální fáze obnovy svatostánku, který je součástí místního kláštera františkánů. Na podrobnosti několikaleté rekonstrukce jsme se zeptali historika Městského muzea v Kadani a stavebního referenta Biskupství litoměřického.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii kostela Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků?
LG:
Poutní a někdejší františkánský klášterní kostel patří mezi nejcennější objekty v Kadani. Byl postaven v průběhu 70. let 15. století, mezi příchodem řeholníků o Velikonocích roku 1473 a vysvěcením chrámu 24. září 1480. Poté došlo k jeho zaklenutí a přístavbě definitivní středověké budovy kláštera. V období baroka se změnilo uspořádání a celkové estetické pojetí mobiliáře, ale o zásadní prvky své pozdně gotické architektury chrám nepřišel. Postupně jej obohatily dvě boční kaple a varhanní kůr. V roce 1950 byl klášter zrušen a budovy pak prošly obdobím devastace. V roce 1995 byl klášter prohlášen národní kulturní památkou.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
LG:
Bohatý výčet restaurovaných celků i detailních artefaktů, spojený často s objevy obohacujícími klášterní historii o nové poznatky, by asi překročil možnosti rozhovoru. Stručně lze shrnout, že se restaurování týkalo veškeré plochy stěn, pokrytých z větší části malbami, dále souboru sepulkrálních památek a také mobiliáře. V rámci historického vymezení se pohybujeme od závěru 15. do poloviny 18. století. V kněžišti, jižní lodi a kapli sv. Kříže pracovala na nástěnných a nástropních malbách Restaurátorská malířská škola AVU v Praze. V posledních čtyřech letech řešila stejný úkol ve střední i severní lodi a v kapli sv. Antonína Paduánského Restaurátorská umělecká společnost Brandl, pracující rovněž na stěnách varhanního kůru a celém polychromovaném mobiliáři. Péče o nepolychromované lavice, zpovědnice a chrámové dveře připadla firmě Gema Art a jejím subdodavatelům. O restaurování okenních výplní se postaral sklářský ateliér Vitraj a rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. Attentus Qualitatis.

Jaké práce vás čekají?
LG:
V roce 2020 se po 15 letech již restaurátorské práce chýlí ke svému ukončení. Podzim a závěr roku proběhne ve znamení kompletace mobiliáře, tedy hlavního a šesti bočních oltářů, kazatelny, chórové mřížky, varhan, čtyř polí lavic a šesti zpovědnic. Kromě toho se osadí svítidla i prvky ozvučení a zprovozní se zbrusu nová elektroinstalace.

Lze zhodnotit financování celé obnovy?
IF:
Probíhající obnova kostela vychází celkem na 54 milionů korun, včetně projektové přípravy, řízení projektu a podobně. Je financována prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a současně je významně finančně podporována městem Kadaň. Současná rekonstrukce probíhá od roku 2016 a navazuje na dlouhodobou opravu kláštera od roku 1995, která byla financována městem Kadaň a Ministerstvem kultury. Předpokládaný termín ukončení současné etapy je první pololetí příštího roku.

Jaké další zajímavé pracovní výzvy vás letos čekají?
LG:
V přímé souvislosti s restaurováním je to zejména podíl na organizaci dokončovacích prací a také zpracovávání podkladů pro digitalizaci do speciálního uživatelského programu tak, aby si budoucí návštěvníci kostela mohli vychutnat setkání s minulostí a myšlením i uměním našich předků. Chceme jim nabídnout informace o historii chrámu, jeho vybavení, slozích, použitých motivech a významech mnoha vyobrazení, které se člověku dnešní doby někdy vytrácejí z povědomí.

Detaily o stavbě naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info