PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Opravené památky>>Záchrana znovuobjevené výklenkové kaple někdejších Starých Verneřic

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Záchrana znovuobjevené výklenkové kaple někdejších Starých Verneřic

24. 7. 2021 Propamatky.info: Pohled na obnovenou výklenkovou kapli Pohled na obnovenou výklenkovou kapli | Foto: Vladimír Bittersmann | Licence: Všechna práva vyhrazena HROB (TEPLICKO) | Loni byla zachráněna a obnovena výklenková kaple v blízkosti zaniklé obce Staré Verneřice. Akce byla nominovaná za Ústecký kraj v soutěži Památka roku 2020 v kategorii Malé rekonstrukce, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Uprostřed luk byly nejprve nalezeny obsypané kamením nasbíraným z okolních polí zbytky stavby. Až po očištění terénu a prosekání hustých náletových dřevin byl uvnitř torza kaple objeven kamenný sokl zapuštěný ve zdi bez původní sochy. Vedle kapličky vyčnívá ze země takzvaný odpočivný kámen, který nechal s největší pravděpodobností vybudovat opat oseckého kláštera. Někdejší obec Staré Verneřice, která byla dříve součástí vsi Jeníkov, musela ustoupit těžbě hnědého uhlí spolu s blízkými osadami Kocourkov a Dřevoruby.

Práce záchrany zahrnovaly mimo jiné obnovu fasády tradičními postupy, opravu střechy z pálených tašek bobrovek a obnovení atiky z ostře pálených plných cihel. Samotnou péči vyžadoval pískovcový podstavec. Veškeré práce zahrnující stavbu lešení, přesun stavebního materiálu, úpravu terénu nebo osazení informační tabule se vyšplhaly přes 157 tisíc korun. Grantový příspěvek Nadace Občanského fóra činil 30 tisíc korun a přes 127 tisíc korun pocházelo z programu ČSOB pomáhá regionům a z příspěvků mnoha dárců.

Výklenková kaple neznámého zasvěcení byla postavena patrně v roce 1833 a dnes stojí opuštěná uprostřed polí a luk. Byla zachycena na indikační skice stabilního katastru císařského mapování ze 40. let 19. století na rozcestí západně od intravilánu osady na cestě k zaniklým obcím Kocourkov a Dřevoruby.

Další informace naleznete na stránkách ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI JENÍKOV.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Římskokatolická farnost Jeníkov

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info