PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Opravené památky>>Tradici chmelařství v Žatci přibližují edukační projekty

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Tradici chmelařství v Žatci přibližují edukační projekty

11. 8. 2023 Propamatky.info: Pohled na Chrám chmele a piva v Žatci Pohled na Chrám chmele a piva v Žatci | Foto: Město Žatec | Licence: Všechna práva vyhrazena ŽATEC (LOUNSKO) | Město Žatec připravilo v roce 2023 inovativní vzdělávací projekty zaměřené na tradice chmelařství, které spojují zábavu s poznáním. Těmito aktivitami chtějí Žatečtí přispět ke zvyšování povědomí o stavebním a kulturním dědictví a patriotismu.

Cílem edukačních projektů je přiblížit žatecké památky, chmel a kulturní krajinu široké veřejnosti, a to nejen školákům, ale také jejich učitelům. Jednou z letošních novinek je desková hra s názvem Cesta chmele, která seznámí hráče s procesem pěstování a zpracování chmele. Na herním plánu jsou zobrazena autentická místa, která jsou součástí území nominovaného k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hru je možné zakoupit pouze při návštěvě města v infocentrech. Pravidla jsou k dispozici také v anglické a německé verzi.
V dubnu 2023 byl na workshopu představen edukační modul pro žáky druhého stupně základních škol, který pokrývá témata šesti školních předmětů. Základní škola Petra Bezruče vytvořila také inovativní on-line hry, které zábavnou formou prověřují získané znalosti. Projekt Tajemná cesta za zeleným pokladem byl úspěšně vyzkoušen dětmi z Mateřské školy Otakara Březiny v květnu. Tento projekt je zaměřen především na rozvoj smyslového vnímání chmele.

Ve spolupráci s Chmelařským muzeem a Základní školou Komenského byla připravena výjezdní exkurze pro žáky 7. ročníků. Cílem bylo poznat kulturní krajinu v okolí Stekníku, proces pěstování chmele a seznámení se s tématem světového dědictví prostřednictvím výstavy, která je v současnosti prezentována na zámku Stekník.

Edukace se neomezuje pouze na školáky, ale také zahrnuje učitele, kteří hrají klíčovou roli při zprostředkovávání informací. V rámci v pořadí již druhé komentované procházky, kterou vedla Lucie Radová z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, měli učitelé možnost seznámit se s Žateckou chmelařskou krajinou, navštívit nedávno prohlášenou kulturní památku – sušárnu chmele v Trnovanech – a terasovité zahrady na zámku Stekník.

Příští školní rok bude spolupráce pokračovat a žáci a studenti budou zapojení do dalších projektů spojených s chmelařskou historií města a krajiny.

Zpráva byla připravena v rámci mediální spolupráce s městem Žatec. Bližší informace naleznete na stránkách města ŽATEC.

Autor: Olga Bukovičová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Město Žatec

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info