PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Opravené památky>>Duchcovský vodojem může získat památkovou ochranu

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

Duchcovský vodojem může získat památkovou ochranu

25. 4. 2018 Propamatky.info: Železobetonová nosná konstrukce vodojemu má šestiboký půdorys a štíhlé nosné sloupy nesoucí reservoár. Železobetonová nosná konstrukce vodojemu má šestiboký půdorys a štíhlé nosné sloupy nesoucí reservoár. | Foto: Tomas62 - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-3.0 DUCHCOV (TEPLICKO) | O zapsání na Ústřední seznam kulturních památek usiluje věžový vodojem, který je součástí areálu bývalé sklárny Engels. Vodohospodářský objekt sice neslouží svému původnímu účelu, ale je dochován v autentickém stavu.

Návrh získání statutu kulturní památky byl na Ministerstvo kultury podán z podnětu Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Příslušná regionální komise ho doporučila zejména s ohledem na jeho výrazný urbanistický charakter v rámci části města.

Mohutně působící vodohospodářská stavba má široký dřík železobetonové konstrukce s šesti pilíři. Štíhlé železobetonové sloupky spojené oblouky nesou nádrž obestavěnou zdivem se štukovou výzdobou, zastřešenou nízkým kuželem s taškovou pálenou krytinou. Materiálovou podstatu tvoří duté cihly členěné pilastry s výraznou plastickou výzdobou. Na jižní straně je umístěn kovový vodoznak. V době svého provozu byl vodojem zásobován pro potřeby průmyslového areálu vodou z blízkého rybníka. Typologicky nese příbuzné znaky staveb firmy Wayss & Freytag. Obdobně konstrukčně je řešena vodárenská věž v nedalekých Chudeřicích, která je památkově chráněná.

Areál bývalé sklárny Engels je situován na východním okraji města a vodojem představuje výraznou dominantu širšího okolí. Vznikl v době výstavby sklárny, tedy v rozmezí let 1908 až 1912. Kromě svých estetických hodnot představuje objekt cenný dobový doklad užití železobetonu a odlehčených dutých cihel. Z bývalého sklářského areálu se dodnes dochoval kromě věže jen vstupní objekt a domy původní dělnické kolonie.

Bližší informace o stavbě naleznete na stránkách PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info