PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Romanem Lutzem o obnově kostela sv. Šimona a Judy

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Romanem Lutzem o obnově kostela sv. Šimona a Judy

30. 9. 2022 Propamatky.info: Obnovovaná konstrukce věže Obnovovaná konstrukce věže | Foto: Roman Lutz | Licence: Všechna práva vyhrazena HEŘMANIČKY, ARNOŠTOVICE (BENEŠOVSKO) | Především střecha památkově chráněného filiálního kostela se dlouhodobě nacházela v neutěšeném technickém stavu. Na obnovu nejen historického krovu jsme se zeptali stavebního technika benešovského vikariátu.

Můžete ve stručnosti zmínit historii svatostánku?
Kostel sv. Šimona a Judy v Arnoštovicích je dominantou našeho kraje již více než 750 roků. Byl postaven ve druhé polovině 13. století a jako farní je uváděn od roku 1352. Podle nejstarších dochovaných záznamů byli patrony kostela rytíři z Koutů a později majitelé panství Smilkov. Ke konci 19. století byl stav kostela téměř dezolátní. Péčí a nákladem majitele smilkovského panství Augusta Doerra byl kostel upraven podle plánů Friedricha Ohmanna. Věž byla zvýšena o jedno patro a místo báně byla zakryta štíhlou jehlancovou střechou krytou drobnou prejzovou krytinou, z níž vystupují na všechny čtyři strany ozdobné dřevěné vikýřky. Kostel získal nový krov a prejzovou střechu. Kůr byl zaklenut do traverz a byly pořízeny novogotické varhany. Zvoncovitá vížka nad schodišťovým rizalitem byla kryta plechem v barvě pálené krytiny. V roce 1935 nechal majitel smilkovského panství, velkostatkář a továrník Oldřich Kořán, opravit vnějšek chrámu, v roce následujícím byly pořízeny nové kostelní lavice a v roce 1937 byl kostel vymalován. Po roce 1948 bylo smilkovské panství znárodněno. Od 70. let 20. století je věž kryta pozinkovaným plechem a kostel šindelem, který je již na konci své životnosti, a také krov je částečně poškozený.

V jakém stavu se obnova nachází?
V současné době, po opravách, které proběhly začátkem 70. let 20. století, je krytina v havarijním stavu, na jižní straně kostela do dožilé šindelové střechy na více místech zatéká, takže krov je již částečně poškozený hnilobou, proto jsme tak intenzivně jednali o tolik potřebné opravě. Po řadě jednání odsouhlasil Národní památkový ústav jako nouzové řešení použít na střechu kostela vláknocementovou krytinu eternit Dacora typu česká šablona, která je kladená nakoso v grafitové barvě.

Které práce mají po rekonstrukci střechy následovat?
Po dokončení oprav v příštím roce se uvidí, co bude dál, protože prioritou je střecha a krov, prostředky se získávají stále obtížněji a uvidíme, co přinese současné prudké zdražování. Rozhodnutí kudy dál bude záviset na odborné debatě mezi zástupci Národního památkového ústavu a vlastníkem. Ale samozřejmě je nutné také dokončit opravu věže kostela.

Daří se na obnovu čerpat finanční dotace Ministerstva kultury?
V roce 2021 se podařilo po dlouhých letech získat příspěvek z Fondu obnovy památek od Středočeského kraje ve výši 300 tisíc korun a následně v roce 2022 byla z Havarijního programu Ministerstva kultury přislíbena dotace ve výši 600 tisíc korun, takže věříme, že nyní již budeme podporováni více z dotačních titulů.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Odborníci se v současné době shánějí velmi těžko. Vybrat pět uchazečů pro splnění dotačních podmínek je velmi složité, protože nadstavbou vítězné firmy by měla být zkušenost s obnovou památek a schopnost komunikace se zástupci Národního památkového ústavu. Já bych však chtěl vyzdvihnout takové lidi, jako je František Rund, senior žijící v blízkosti kostela, který ve svém volném čase a zdarma svými životními zkušenostmi pomáhá pro zdárné dokončení obnovy.

Více informací naleznete na stránkách ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BENEŠOV

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info