PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Zprávy z regionů>>Památky Středočeského kraje a jejich obnova pro společenské využití

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Památky Středočeského kraje a jejich obnova pro společenské využití

14. 10. 2020 Propamatky.info: Pakoměřický zámek po opravě Pakoměřický zámek po opravě | Foto: Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena STŘEDOČESKÝ KRAJ | Turistická sezona trvá jen třetinu roku, o památky je ale nutné pečovat neustále. Naplnit je lidmi a jejich srdce zase vztahem k památce. Středočeský kraj pravidelně vyhlašuje Program obnovy kulturních památek určených ke společenskému využití.

Kulturní dědictví na území České republiky je součástí národní historické paměti. Ať už se jedná o objekty zapsané v Seznamu kulturních památek České republiky, územní celky prohlášené za památkové zóny nebo rezervace, nebo o hmotné připomínky kolektivním vědomím vnímané jako významné, určuje jejich hodnotu pro společnost hloubka vztahu, kterou jsme si k těmto svědkům minulosti vytvořili. Vztah začíná vazbou a vazba vzniká informací. Vztah se buduje péčí a péče přináší stabilitu. Stabilitu v oblasti péče o kulturní památky pomáhá budovat veřejná správa.

Středočeský kraj provedl na podzim roku 2017 podrobnou analýzu stavu kulturního dědictví na svém území. Cílem bylo získat přehled o stavbách, které mohou mít význam pro rozvoj komunitního života v obcích a o objektech, jež mohou přispět k rozvoji turismu. U vhodných objektů jsme prozkoumali, zda nemají problematickou či nevyjasněnou strukturu vlastníků, a hledali jsme ty, které jsou v současnosti využívány ve zlomku své celkové kapacity, často právě kvůli problematickému stavebnětechnickému stavu. Analyticky vygenerovaný soubor několika desítek památkově chráněných objektů a odhad finančního nákladu na jejich komplexní opravu a zprovoznění převzala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Klíčový rok 2017
V září roku 2017 vyzvala hejtmanka starosty obcí, odborníky i správní orgány památkové péče, aby se pokusili o pohled na problematiku památek, jejich obnovy, údržby a nová využití. Památky jsou potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, jsou atraktivitou, nikoliv přítěží Středočeského kraje a jejich vhodné společenské uplatnění, využití či nový život má být příležitostí pro tvořivý potenciál občanů Středočeského kraje.

Na základě získaných podnětů a informací a také se znalostí stavu kulturního dědictví se se souhlasem Zastupitelstva Středočeského kraje zrodil nový dotační program – Program obnovy kulturních památek určených ke společenskému využití. Program je dvouletý, minimální výše dotace je 500 tisíc korun, maximální výše poskytnuté dotace je 7 milionů korun, spoluúčast žadatele 20 procent. Částka podpory přidělená z programu odpovídá procentnímu podílu bodů, které získala žádost při vyhodnocení hodnotící komisí, tj. při přidělení 70 bodů ze 100 možných získal žadatel 70 procent částky, kterou v žádosti deklaroval jako potřebnou pro podporu obnovy. V roce 2018 bylo do tohoto Programu s alokací 27 milionů korun podáno 55 žádostí a podporu získalo celkem 15 projektů.

Pilotní ročník uvedeného programu přinesl velmi pozitivní ohlasy a zároveň byly započaty úspěšné realizace obnovy památek. V roce 2019 bylo do programu s alokací 40 milionů korun podáno 63 žádostí a podporu získalo celkem 17 projektů. V letošním roce se o podporu z programu s celkovou alokací 30 milionů korun ucházelo 51 projektů a podporu získalo sedm žadatelů.

Úloha místní komunity
Cílem Středočeského kraje je strukturovat soubor kulturních památek tak, aby našel klíč k odemknutí nového života alespoň některých kulturních památek. Prioritou přitom je vybuzení vztahu lokální komunity ke kulturní památce. Ať už je totiž památka jakkoliv atraktivní, její návštěvnická sezona trvá jen třetinu roku. Dvě třetiny roku její provoz závisí na zájmu místní komunity. A problematičnost provozu kulturního dědictví si v letošním roce, kdy příroda zkouší lidskou odolnost vůči koronaviru, uvědomili zejména ti, co na turistický ruch spoléhali a plně se na něj orientovali.

V rámci dvou let, kdy dotační program na podporu obnovy památek určených ke společenskému využití probíhá, bylo realizováno několik velmi úspěšných proměn. Jedná se například o celkovou rekonstrukci bývalého hrobnického domku v areálu národní kulturní památky slovanského hradiště Budeč v Zákolanech. Ostatní proměny – úspěšně realizované obnovy – lze nalézt na stránkách Středočeského kraje.

Při vědomí, že obnova kulturních památek je náročná časově, materiálně a zejména z hlediska nalezení souladu dnešních potřeb a historické matérie, chce Středočeský kraj alespoň pro některé kulturní památky zajistit finanční, institucionální i lidskou podporu. Tam, kde je obnova kulturní památky možná, přinese významné oživení regionu a budoucí prosperitu, tam připravuje a zaměřuje nové systémové nástroje podpory. Ambicí Středočeského kraje je sdružit a zkoordinovat veřejné prostředky státu, kraje, obce a soukromé prostředky vlastníka tak, aby jejich účinek byl spojený v jednom čase, na jednom místě. Nepokusit se o dosažení tohoto cíle znamená bezmocně přihlížet budoucímu zmenšování památkového bohatství Středočeského kraje a České republiky.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v on-line verzi bulletinu MÁME VYBRÁNO. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadu Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy.

Čtěte také:

Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě

Péče o kulturní dědictví v Plzeňském kraji

Záchrana památek v kulturní krajině Ústeckého kraje

Autor: Kateřina Pešatová, Blanka Švarcová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info