PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | Se Zdeňkem Nováčkem o obnově zámku Pakoměřice

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Zdeňkem Nováčkem o obnově zámku Pakoměřice

7. 9. 2020 Propamatky.info: Areál venkovského zámku s hospodářským dvorem zahrnuje také kostel s farou. Areál venkovského zámku s hospodářským dvorem zahrnuje také kostel s farou. | Foto: Zdeněk Nováček | Licence: Všechna práva vyhrazena PAKOMĚŘICE (PRAHA-VÝCHOD) | V současnosti probíhá další fáze záchrany a obnovy architektonicky cenného zámeckého areálu na severozápadním okraji vsi. Na postupné kroky rekonstrukce a budoucí využití památky veřejností jsme se zeptali zástupce majitele Zdeňka Nováčka.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii zámku?
Zámek Pakoměřice má bohatou historii. Patřil 300 let rodu Nostitz-Rieneck, což je velmi významný rod. Dějiny sídla sahají až do 14. století, kdy zde stála vodní tvrz. Majitelé se tu střídali a v roce 1648 přešel právě do vlastnictví Nostitzů. Již Jan Hertvík z Nostitz se v letech 1652–1683 dopracoval až k hodnosti nejvyššího kancléře. Jeho nástupce Antonín Jan byl v letech 1683–1730 v diplomatických službách a později se stal císařským místodržícím a nejvyšším hofmistrem. Vrcholu svého vlivu rod dosáhl za Františka Antonína z Nostitz, který vlastnil panství v období let 1765–1794. Ten byl známým mecenášem, který prošel hodnostmi nejvyššího hofmistra, nejvyššího purkrabí a prezidenta gubernia. Nostitzům zůstal zámek až do roku 1948. My se bojíme toho, že by historie této významné kulturní památky mohla skončit ve 21. století.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Nejedná se jen o zámek. K němu patří i bývalý pivovar, fara a kostel Narození Panny Marie. Aby mohl být areál alespoň částečně vrácen svému původnímu účelu, snažíme se kolem zámeckého objektu obnovit také park. Opravené jsou kostelík, fara, část pivovaru a nyní takřka polovina zámku.

Jaké práce vás čekají letos?
V letošním roce dokončíme výměnu trámů ve druhém nadzemním podlaží a opravu nádvoří. Potom se budeme věnovat pravému klenutému křídlu. Nejdříve zde musíme nechat udělat restaurátorský průzkum, následně rozvést elektřinu, poté přijdou na řadu omítky, podlahy, okna, dveře. Již máme zkušenosti z opravy zámku v Potštejně, které se snažíme v Pakoměřicích uplatnit.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury, případně z jiných zdrojů?
Dotační prostředky jsme dosud čerpali zejména od Středočeského kraje, kde jsou k památkám a jejich opravám velice vstřícní. Samozřejmě, že k této pomoci musíme přiložit svoje peníze a není to malá částka. Nějaké prostředky jsme obdrželi také z Havarijního fondu Ministerstva kultury.

Jaké plánujete v budoucnu využití památky?
Památku chceme nabídnout okolním spolkům ke konání setkání, akcí a podobně. Areál se však musí uživit, měl by si vydělat na údržbu. Proto uvažujeme také například o konání svateb, kulturních akcí, divadel nebo koncertů. Kostelík bude samozřejmě nadále sloužit k církevním účelům.

Detaily o stavbě naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info