PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Petrem Portlem o aktivitách spolku Belveder

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Petrem Portlem o aktivitách spolku Belveder

30. 9. 2020 Propamatky.info: Část nástěnné malby v kostele Navštívení Panny Marie ve Vysoké Část nástěnné malby v kostele Navštívení Panny Marie ve Vysoké | Foto: Petr Portl | Licence: Všechna práva vyhrazena SUCHDOL, VYSOKÁ (KUTNOHORSKO) | Aktuálně probíhá záchrana cenných nástěnných maleb v kostele Navštívení Panny Marie ve Vysoké. Také na další aktivity spolku, spjatého se záchranou torza kláštera pro hraběte Františka Antonína Šporka, jsme se zeptali jeho předsedy.

Můžete ve stručnosti nález popsat a zařadit?
Za oltářem svatostánku Navštívení Panny Marie bylo potřeba vyspravit prasklou klenbu nad oknem. Vzhledem k případné možnosti nálezu byly provedeny sondy do omítek. Dosud neexistovala žádná informace o původní výmalbě, proto jsme byli překvapeni rozsahem a kvalitou nálezu.

Jaké restaurátorské zásahy bylo nutné provést?
Byly provedeny restaurátorské sondy a nyní se hledá cesta k financím k odbornému odkrytí maleb.

Můžete krátce popsat záchranu někdejšího kláštera ve Vysoké?
Spolek Belveder již 10 let pracuje na záchraně kulturní památky, barokní zříceniny takzvaného letohrádku Belveder na vrchu Vysoká u Kutné Hory. Sdružení bylo založeno za tímto konkrétním účelem zejména díky odvážnému rozhodnutí několika nadšenců, kterým nebyl lhostejný osud krásné a cenné stavby. Po celou dobu jsme získávali drobné příspěvky od firem, jednotlivců a obcí, ale hlavní a nejvýraznější podporou byly dotace od Ministerstva kultury. Bez nich by záchrana trvala o mnoho let déle a s určitostí by to znamenalo ztrátu některých stavebních prvků, které byly opraveny a zakonzervovány těsně před jejich zřícením. V současnosti jsme velmi hrdi na to, jakým způsobem a v jaké kvalitě byly tyto záchranné práce provedeny a jak je objekt zabezpečen. Realizované záchranné práce byly hodnoceny velmi kladně, jednak ze strany veřejnosti, místních obyvatel, kutnohorských památkářů, ale také Ministerstvem kultury. Skutečným zadostiučiněním pro nás bylo loňské získání ocenění Zlatá cihla v soutěži Vesnice roku za nejlepší obnovu památky.

Jaké další zajímavé restaurátorské práce a výzvy vás letos čekají?
Čeká nás spousta práce, letos bude dokončena tříletá renovace zničených varhan, musí se zajistit bezpečnostní zařízení a rozvod elektřiny pro varhany. V budoucnu přijde na řadu restaurování kazatelny a navrácení ukradeného anděla. Nyní se zabývám vrácením dvou soch na jejich původní místo, které byly ukradeny asi před 15 lety. Je toho spoustu, téměř na několik generací, ale pokusíme se udělat maximum, aby se památky zachovaly pro naše děti.

Detaily ke kostelu Navštívení Panny Marie jsou k dispozici v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info