PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Miladou Jiřinou Burgerovou o vzniku klášterního areálu

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Miladou Jiřinou Burgerovou o vzniku klášterního areálu

9. 2. 2022 Propamatky.info: Pohled na takzvaný panský dům v roce 2021 Pohled na takzvaný panský dům v roce 2021 | Foto: Bosé karmelitky | Licence: Všechna práva vyhrazena DRASTY (PRAHA-VÝCHOD) | Přesun komunity bosých karmelitek Řádu nejblahoslavenější Panny Marie z hory Karmel z pražského Hradčanského náměstí do nového působiště by vystačil na románové zpracování. Na vznik klášterního areálu jsme se zeptali jedné z řádových sester.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii areálu?
Nejstarší písemná zmínka o Drastech pochází z roku 1305, kdy tvrz vlastnil Mladota Prosinka z Drast. Od roku 1560 do Bílé Hory patřily Drasty šlechtickému rodu Kinských. V 17. a 18. století zemědělskou usedlost získal řád cyriaků. Od roku 1791 patřilo panství rodině Novotných. V roce 1910 koupila Drasty Vyšehradská kapitula. Po roce 1948 byl zdejší zemědělský statek zestátněn a stal se součástí JZD Klecany–Větrušice. V roce 2015 byly Drasty vráceny v restituci Vyšehradské kapitule a na začátku roku 2018 jsme od ní zemědělský dvůr koupily my, komunita bosých karmelitek.

Lze krátce shrnout důvody vašeho přesunu a volbu zakotvit právě v Drastech?
Více než 200 let měla naše komunita svůj klášter na Hradčanském náměstí v Praze. Ten dostala přidělený v roce 1792 po desetiletém exilu za Josefa II. Svůj původní domov sestry měly na Malé Straně a jeho součástí byla velká zahrada, dnes Vojanovy sady. Na Hradčanech se nacházela pouze malá zahrádka, což je při našem způsobu života velmi obtížné. V posledních letech se k tomu přidal velký hluk z náměstí a přilehlých ulic. Pozemek na přestěhování jsme hledaly 11 let. Drasty nakonec splňovaly téměř všechny naše požadavky na prostor, blízkost Praze a ticho.

Které kroky obnovy byly provedeny a co vás čeká?
Obnova dvora byla rozdělena do tří fází. Ta první z let 2018–2020 spočívala v demolicích rozpadlých budov a opravě takzvaného panského domu (budoucího domu pro hosty, dnes našeho provizorního bydlení) a domu bývalých stájí (dnes bytového domu s 11 byty). Ve druhé fázi se nacházíme nyní, kdy budujeme klášterní kvadraturu s veřejnou kaplí. Součástí toho je oprava staré sýpky a výstavba nových budov. Třetí fáze bude záviset na dostatku financí a bude spočívat v opravě zbylých malých domů v areálu.

Můžete přiblížit zapojení dobrovolníků do projektu a jeho financování?
Kvůli nedostatku financí jsme se rozhodly, že to, co bude možné, si opravíme či obnovíme samy nebo s pomocí brigádníků. Od roku 2018 pořádáme v Drastech brigády, do kterých se bezplatně zapojilo mnoho jednotlivců, rodin i společenství. Základ peněz na obnovu areálu jsme získaly za prodej kláštera na Hradčanech, pravidelnou menší částku dostáváme každý rok v restitučním příspěvku. Na to, co nám chybí, pořádáme sbírky od dobrodinců.

Jaké máte plány s přilehlou zahradou?
Celý areál má necelých sedm hektarů. Jeho součástí je veřejný lesopark před panským domem – ten je již téměř obnoven. Na našem klauzurním pozemku se nachází les, louka, ovocný sad a takzvaná navážka (navezená suť z budování metra Černý Most na začátku 90. let). Když jsme sem přišly, vše bylo zarostlé vysokými kopřivami a náletovými dřevinami, země byla plná skládek. Teď po necelých čtyřech letech je téměř vše obnoveno. Zbývá nám vytvořit zelinářskou a pěstební zahradu a udržovat to, co jsme daly do pořádku.

Více informací naleznete na stránkách KARMELDRASTY.EU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info