PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Irenou Hrabincovou o obnově hradenínské tvrze

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Irenou Hrabincovou o obnově hradenínské tvrze

27. 1. 2020 Propamatky.info: Současný stav tvrze v Hradeníně Současný stav tvrze v Hradeníně | Foto: Vladimír Rišlink | Licence: Všechna práva vyhrazena PLAŇANY (KOLÍNSKO) | Regionální muzeum v Kolíně provádí osmým rokem postupnou rekonstrukci cenného středověkého areálu tvrze v Hradeníně, která je v pramenech nepřímo zmiňována od roku 1265. Na specifika náročných projektových a realizačních kroků jsme se zeptali architektky z atelieru IHARCH, Ireny Hrabincové.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii tvrze?
Tvrz v Hradeníně představuje jednu z nejcennějších památek toho druhu na našem území. Je ukázkou honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku. V 19. století byla upravena do podoby výstavné selské usedlosti, která byla od druhé poloviny 20. století v neutěšeném technickém stavu zejména kvůli chybějící údržbě. Od roku 2012 se areál nachází ve správě Regionálního muzea v Kolíně, které zahájilo obnovu památky.

Jaké úpravy se dosud podařilo realizovat?
V roce 2015 bylo provedeno zastřešení hlavní věže tvrze. Součástí bylo zajištění a zpevnění její koruny, stabilizace základů pomocí ocelových táhel a kotev umístěných v líci zdiva. Následovalo přezdění vypadaných a uvolněných segmentů obvodových zdí, zhotovení nového krovu a jeho zakrytí dřevěným šindelem. V loňském roce byla zahájena statická opatření a celková obnova renesančního mostu, zpřístupňujícího areál ze směru od návsi. Práce na rekonstrukci mostku v současné době pokračují. Došlo dále k zajištění havarijního stavu a zastřešení polygonální bašty u hlavního vstupu do tvrze z návsi. Kromě sanace koruny zdiva zahrnovaly práce částečné přezdění a zajištění některých záklenků oken, vyzdění hlavní římsy, zhotovení nového hambalkového krovu a jeho zastřešení dřevěným šindelem. Střecha bašty ze strany původní brány byla uzavřena bedněným štítem z dřevěných prken.

Jaké kroky budou následovat?
V plánu jsou statická opatření a zastřešení severního křídla, jehož krov zanikl z důvodu zanedbané údržby v 70. letech minulého století. Původně objekt představoval středověkou hospodářskou budovu, jejíž nejstarší stavební fáze pochází z konce 14. století. Rovněž se v současnosti připravuje kompletní obnova statkářského domu z 19. století. V něm bude umístěna expozice historického interiéru, dočasná pokladna nebo výstava místních archeologických nálezů a historického vývoje opevněného areálu.

Daří se na obnovu čerpat finanční prostředky z dotací Ministerstva kultury?
V roce 2019 byla poskytnuta a zdárně čerpána dotace na zastřešení bašty.

Kdy a v jakém časovém horizontu bude obnova dokončena?
Záměrem Regionálního muzea v Kolíně je cenný stavební soubor postupně obnovit a zpřístupnit. Otevření veřejnosti je plánováno po odstranění havarijního stavu objektů a jejich zajištění tak, aby byl vstup bezpečný. Rovněž bude nutné zajistit malé zázemí pro zaměstnance. Cílem je postupně realizovat opravy tak, aby je bylo možné návštěvníkům prezentovat adekvátní informativní a edukativní formou.

Více informací naleznete na stránkách TVRZE HRADENÍN, detaily o stavbě také v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info