PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Středočeský kraj>>Zázraky v živé kulise dějin

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Zázraky v živé kulise dějin

10. 11. 2021 Propamatky.info: Pohled na průběh prací při obnově sýpky ve Hvožďanech Pohled na průběh prací při obnově sýpky ve Hvožďanech | Foto: Středočeský kraj | Licence: Všechna práva vyhrazena STŘEDOČESKÝ KRAJ | Je po staletí živou kulisou dějin. Ať měly historické události dopady evropské, nebo národní, vždy je pocítil také region středních Čech. Historické dědictví je třeba udržovat živé, jeho doklady je třeba uchránit od zkázy a předávat je dalším generacím. Materiální i nemateriální podstatu kulturního dědictví se snaží udržovat řada soukromých osob, veřejných institucí, obcí, společensky odpovědných právnických osob. Na začátku každého úspěšného příběhu záchrany historického obsahu byla jednoduchá otázka: Proč?

Proč opravit objekt, který generace přede mnou zanedbaly a stal se ruinou? Proč most, na kterém hlodá zub času a ani neodpovídá dnešním potřebám dopravy? Proč kostel, když zaniklo farní společenství? Odpověď: Museli jsme to udělat. Z mnoha setkání Středočeského kraje s lidmi, kteří stojí za záchranou a obnovou kulturního dědictví, je zřejmé, že důvod nebývá racionální, ale emocionální a doprovází ho přání vrátit památku lidem.

Středočeský kraj zareagoval na znovunalezenou sílu občanské společnosti revitalizovat historické dědictví pilotním dotačním Programem na obnovu památek určených ke společenskému využití. Finance z tohoto programu měly sloužit podpoře navracení památkových objektů spolkovému a společenskému životu obcí. Byly v souladu s doporučením hodnotící komise vypláceny na dvouleté projekty obnovy. Cílem dotačního programu bylo spojit veřejné prostředky v maximálním účinku v jednom čase na jediném místě, proto měly největší naději na záchranu ty památky, u kterých se prokázaly dostatečné prostředky vlastníka, zdroje z evropských i národních dotačních titulů.

Po třech letech už může Program na obnovu památek určených ke společenskému využití představit první výsledky. Podílel se na záchraně sýpky ve Hvožďanech, ze které vzniklo polyfunkční společenské centrum malebně zasazené v brdské krajině. Měl zásluhu na záchraně zámku v Pakoměřicích, který je spojený s historií rodu Nosticů. Tu již nyní připomíná menší interiérová expozice.

Celkovou obnovou díky němu prošla budova mlýnice v areálu vodního mlýna ve Vepřku na Mělnicku, jehož historie sahá až do období renesance, a to včetně technologického vybavení. Může tak v rámci příležitostných prohlídek přiblížit fungování této dříve v okolí hojně rozšířené technické památky a zároveň vytváří menší zázemí pro setkávání místních obyvatel.

Správné zacílení Programu na obnovu památek určených ke společenskému využití a jeho potřebnost se potvrdila rozhodnutím Středočeského kraje začlenit Program jako součást Středočeského fondu kultury a obnovy památek.

Aby jednotlivé případy šťastných památkových obnov mohly být prezentovány jako příklady dobré praxe, spojil se Středočeský kraj s občanskou společností Cestami proměn, z. ú., která uskutečňuje projekt Má vlast cestami proměn. Cílem projektu je prostřednictvím soutěže dokladů o vzhledu před opravou a po opravě popularizovat péči o veřejný prostor. Každý rok připraví řadu venkovních výstav, které putují i po nejmenších obcích země. Se stejným cílem rozvinul Středočeský kraj také spolupráci s Nadací ABF, která pořádá tradiční soutěž Stavba roku Středočeského kraje. S pochopením poroty jsou oceňovány nejen novostavby, ale také úspěšné konverze památkových objektů na novou funkci.

Obnovovat a udržovat živé kulturní dědictví není jednoduchý úkol. Vyžaduje energickou osobnost, široký rozhled, finance, schopnost předat širší společnosti odkaz, vytrvalost a konečně také vzácné umění spojovat lidi u jednoho cíle. Je štěstím Středočeského kraje, že i při počtu téměř čtyři a půl tisíce nemovitých kulturních památek na svém území dorůstají stále nové osobnosti ochotné a schopné věnovat se navracení kulturního dědictví společnosti.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v Bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Středočeského, Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického a Zlínského kraje nebo na Magistrátě města Liberec, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Čtěte také:

Autor: Kateřina Pešatová

Zdroj: Středočeský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info