PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Středočeský kraj>>Středočeský kraj vydal příručku pro vlastníky kulturních památek

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Středočeský kraj vydal příručku pro vlastníky kulturních památek

24. 9. 2017 Propamatky.info: Titulní strana Příručky pro vlastníky kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Středočeského kraje Titulní strana Příručky pro vlastníky kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Středočeského kraje | Foto: Středočeský kraj | Licence: Všechna práva vyhrazena STŘEDOČESKÝ KRAJ | Na konci srpna byla poprvé představena Příručka pro vlastníky kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Středočeského kraje. Je určena nejen vlastníkům objektů, ale také Národnímu památkovému ústavu a Arcibiskupství pražskému.

Příručka je zpracována k právnímu stavu ke dni 30. června 2017 a jejím cílem je nabídnout pomoc a provést vlastníky problematikou státní památkové péče při nakládání s kulturní památkou či nemovitostí v památkově chráněném území. „Péči o kulturní památky bychom neměli chápat jenom jako povinnost, ale především jako morální zodpovědnost. Co se podaří zachovat z dosud poměrně bohatého kulturního dědictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pro příští generace, záleží na každém z nás,“ píše v jejím úvodu Daniel Marek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Praktická publikace je rozdělena do několika tematických okruhů. Vlastníci historických objektů se dozvědí, co vše je nutné splnit při řízení o prohlašování za kulturní památky, stejně jako při zrušení památkové ochrany. Vymezuje rovněž pojmy památkově chráněných území a ochranného pásma městských památkových zón a rezervací. Brožura zájemce informuje také o základních právech a povinnostech vlastníka kulturní památky, stejně jako o postupu při obnově těchto objektů. Jsou v ní vymezeny i pojmy jako údržba, oprava, rekonstrukce či restaurování památky. Vynechány nejsou ani povinnosti stavebníka ve vztahu k archeologii. Čtenáři se mimo jiné dozvědí o podmínkách, které je nutné dodržet při přemísťování památky, nebo vývozu památky do zahraničí. Neméně užitečné jsou informace o možnostech dotačních programů či příspěvků pro vlastníky historických objektů a také o možnostech daňových úlev. V příručce nechybí ani kontakty na odborné instituce, které se zabývají památkovou péčí.

Kompletní příručku naleznete v příloze.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Středočeský kraj, odbor kultury a památkové péče

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info