PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Středočeský kraj>>ROZHOVOR | S Tomášem Duškem o záchraně zámku Žáky

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Tomášem Duškem o záchraně zámku Žáky

29. 8. 2020 Propamatky.info: Areál dvora se zámkem a s řadou budov se rozkládá v severní části vsi. Areál dvora se zámkem a s řadou budov se rozkládá v severní části vsi. | Foto: Droinvest s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena ŽÁKY (KUTNOHORSKO) | V současnosti probíhá další náročná fáze záchrany a obnovy architektonicky cenného pozdně barokního zámeckého areálu. Na postupné kroky rekonstrukce a budoucí využití památky veřejností jsme se zeptali zástupce majitele Tomáše Duška.

Můžete ve stručnosti zmínit historii památky?
Nová tvrz zde vznikla za držení Buriana Trčky z Lípy po roce 1602. Zámeček Žáky připomínající současnou podobu byl postaven v roce 1803 Adolfem z Pöttingu. Představoval obytně reprezentativní stavbu klasicistního původu, ve které lze nalézt prvky baroka, a to zejména v půdorysu, kompozici rozmístění oken a podobně. Roku 1830 sídlo koupila majitelka Žlebů, Gabriela z Auerspergu, rozená z Lobkowicz, a připojila zámeček ke žlebskému panství. V majetku Auerspergů zůstal až do první pozemkové reformy v roce 1924. Stavba v průběhu let postupně chátrala, čelila rabování a devastaci až do roku 2016, kdy jsme ji od města Čáslav odkoupili. Nyní probíhají nutné kroky vedoucí k její záchraně.

Jaké práce byly dosud provedeny?
Za dobu čtyř let, během které objekt vlastníme, se nám jej a jeho okolí podařilo vyčistit od desítek tun odpadů, náletových dřevin a jiných nepůvodních věcí. Další etapou se stalo získání povolení, tvorba projektové dokumentace, studií a posudků. V loňském roce jsme prošli náročnou obnovou zříceného krovu nad hlavní budovou i nad přístavbami, včetně krytiny a klempířských konstrukcí. Devastace byla fatální a z původních prvků krovu a podkroví se nepodařilo nic dochovat. Vybudovali jsme také přípojku vody a kanalizace. Rovněž jsme opravili a zastřešili kamenný objekt bývalých stájí v blízkosti zámečku.

Které úpravy vás letos čekají?
V letošním roce bychom rádi osadili okna, dokončili rozvody vody, kanalizaci a opravili podlahy v přízemí budovy. Pokud by se to vše podařilo, tak bychom chtěli v části objektů zprovoznit komunitní centrum. Následovat by měly práce na severním nádvoří, kde budujeme venkovní pergolu pro hosty.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Finanční prostředky z dotačních titulů Ministerstva kultury se nám dosud nedaří získat, ačkoliv je areál dlouhodobě zapsán na seznam nejohroženějších památek Středočeského kraje. Letos jsme zažádali o zařazení památky do Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití. V roce 2017 jsme obdrželi malou finanční pomoc. Na havarijní opravu krovu nám naštěstí částečně přispěl Krajský úřad Středočeského kraje.

Jaké máte plány využití objektu?
Od počátku bylo naším záměrem zpřístupnit památku veřejnosti. Každá obec regionu by měla mít důstojný a veřejně přístupný prostor pro své občany a věříme, že se podaří zámeček Žáky opravit tak, aby mohl být součástí této prezentace. V současné době není v obci žádný veřejný nebo společenský prostor ani restaurace, kde by bylo setkávání občanů možné. Předpokládáme tedy společenské využití, a to především jako komunitní centrum, minipivovar nebo penzion. Snažíme se o využití každého prostoru tak, aby jeho začlenění do veřejného života dávalo celkově smysl.

Detaily o stavbě naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info