PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Středočeský kraj>>Ošetření dřevěných prvků stodoly v Klukách

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Ošetření dřevěných prvků stodoly v Klukách

8. 8. 2020 Propamatky.info: Usedlost čp. 30 se stodolou se nachází v drobné chalupnické zástavbě na místě rozparcelovaného hospodářského dvora. Usedlost čp. 30 se stodolou se nachází v drobné chalupnické zástavbě na místě rozparcelovaného hospodářského dvora. | Foto: Martin Volejník | Licence: Všechna práva vyhrazena KLUKY (MLADOBOLESLAVSKO) | Letos byla dokončena obnova cenné hrázděné stodoly, která je součástí památkově chráněné vesnické usedlosti čp. 30. Při sanaci a částečné výměně krovu došlo k ošetření dřevěných prvků biocidním přípravkem společnosti BOCHEMIE.

Původní dřevěné konstrukce a prvky jsou významným dokladem řemeslné zručnosti a estetického cítění našich předků. Nejen v oblasti lidové architektury hrála důležitou roli důkladná znalost materiálu a jednotlivých typů dřeva. Nejvhodnější materiál pro konkrétní využití byl v mnoha případech kácen přímo na míru v předem pečlivě vybraných lokalitách. Během údržby a ochrany památek mnohdy vyvstává otázka, zda je nutné například krovové konstrukce napadené dřevokaznými škůdci nahrazovat novými prvky, nebo je možná sanace a zachování autentické historické hodnoty.

Příklad užití prostředků BOCHEMIT:

BOCHEMIT QB Profi | střešní řezivo, podlahová prkna, obkladové lišty, konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par

BOCHEMIT Opti F+ | střešní řezivo, podlahová prkna, obkladové lišty, konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par

BOCHEMIT Forte Profi | dřevěné základy, pilíře, sloupy elektrického vedení, zvukové bariéry, dětská hřiště, mostní konstrukce, železniční pražce

Obnova byla provedena společností Střihavka dle projektu Martina Volejníka. Konkrétně došlo k doplnění o mezilehlé krokve osazené na nově vložených vaznicích. Dále se opravila a částečně vyměnila nosná hrázděná konstrukce stěn. Následovalo podbití štítů nebo doplnění pultové střechy na přístavku nad schodištěm. Na střechu byla položena vláknocementová šablona na bednění v šedém odstínu.

Takzvaná jednomlatová stodola se sedlovou střechou je součástí areálu menší usedlosti z 80. let 18. století v severní části vesnice, zvané Ve dvoře. Stavení se zároveň nachází na území vesnické památkové zóny. Obvodové stěny objektu tvoří kombinace hrázděné konstrukce, trámů vsazených do sloupků s drážkou, svisle kladené kulatiny a pískovcových kvádrů. Již na mapě stabilního katastru je v daném místě zachycena stodola stejného půdorysu a značená jako nespalná. Stavba představuje v rámci hospodářské zástavby dané oblasti cennou součást lidové architektury.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti BOCHEMIE, která je odborným partnerem portálu. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB. O zhotoviteli obnovy rovněž TAMTÉŽ

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: BOCHEMIE a.s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info