PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Středočeský kraj>>Bývalý klecanský pivovar usiluje o památkovou ochranu

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Bývalý klecanský pivovar usiluje o památkovou ochranu

12. 12. 2017 Propamatky.info: Současný neutěšený stavebnětechnický stav areálu (ilustrační foto) Současný neutěšený stavebnětechnický stav areálu (ilustrační foto) | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena KLECANY (PRAHA-VÝCHOD) | Vedení města podporuje prohlášení místního původně pivovarského areálu za kulturní památku. I přes dlouhotrvající chátrání se v komplexu dochovalo množství původních stavebních prvků a detailů.

Návrh doporučuje Ministerstvu kultury Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech na základě kladného vyjádření Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě z loňského roku. Osud významné technické památky není lhostejný ani místním obyvatelům, kteří se mohli k budoucnosti stavby vyjádřit ve stručné anketě. V případě, že nebudou v nejbližší době zahájeny základní udržovací práce pro obnovu areálu, hrozí jeho postupná destrukce. V takovém případě plánuje vlastník na pozemku v nejbližší budoucnosti výstavbu bytového domu.

Historie panského pivovaru sahá do přelomu 17. a 18. století, kdy byl v majetku šlechtického rodu Šternberků, později Clam-Gallasů. Před rokem 1900 vlastnila podnik rodina Felixů, podle které se dodnes užívá místní název Felixovna. Pivovarský provoz byl v tomto období ukončen a přeměněn na pražírnu kávy, později zde byla čerpací stanice, prodejna nebo truhlářská dílna. Z tohoto období pochází dochovaný komín.

Areál s bránou a oplocením nacházející se v jádru obce při silnici do Klecánek představoval typologicky menší původně panský pivovar situovaný v blízkosti vrchnostenského sídla, hospodářského dvora a farního kostela. Kromě své architektonické hodnoty má i důležitý urbanistický význam. Dochovaná stavební podstata komplexu vychází ze vzorového návrhu pivovaru a sladovny významného českého architekta Johanna Philippa Joendla, který ho publikoval ve svém spise v polovině 19. století. V pozdější zvyšující se konkurenci větších průmyslových pivovarů tento koncept neuspěl a významněji neprorazil. I přes nepříznivý technický stav jsou dodnes v interiéru dochované například torzo kachlových kamen, dveře, okna nebo původní krov. Ze starší stavební etapy je to ležácký sklep zaklenutý stlačenou valenou klenbou.

Více informací naleznete na stránkách města KLECANY. Podrobnosti o stavbě naleznete v databázi INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info