PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Památky a finance>>Zámek Zvěstov: Jako fénix z popela

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Zámek Zvěstov: Jako fénix z popela

17. 10. 2022 Propamatky.info: Stav zámku po realizaci první etapy obnovy Stav zámku po realizaci první etapy obnovy | Foto: Archiv obce Zvěstov | Licence: Všechna práva vyhrazena STŘEDOČESKÝ KRAJ | Zámek Zvěstov se nachází asi 20 kilometrů jihovýchodně od města Benešov v malé obci Zvěstov ve Středočeském kraji. Ještě před několika lety to vypadalo, že ruina, která ze šlechtického sídla po úplném vybydlení zemědělským družstvem zůstala, je odsouzena k zániku. Díky aktivitě obce Zvěstov ale můžeme s hrdostí prohlásit, že se ve Středočeském kraji daří zachránit další památku.

Areál zámku ve Zvěstově byl postaven jako panské sídlo přibližně v polovině 14. století. Největší přestavbou pak prošel na konci 16. století a konečnou podobu dostal v 18. století. Bohužel se o vzhledu zámku můžeme dozvědět pouze z dobových kreseb a fotografií. V roce 1948 po jeho zestátnění zde začalo působit JZD, které budovu zcela zdevastovalo. V přízemí se chovala prasata a brojleři, další prostory byly využívány jako sýpka a skladiště. Špýchar, který stál v sousedství, se už nepodařilo obnovit a stavební materiál z něho slouží k opravě zámku. V interiéru se dochovala renesanční omítka a část výmalby reprezentačního sálu, některé fresky pochází od malíře Mikoláše Alše.

V jádru se jedná o gotickou tvrz, později renesančně přestavěnou a v 19. století upravenou v historizujícím stylu. Původně tu stála dvoukřídlá třípodlažní budova. V 70. letech 20. století postihla řízená demolice celý severní konec západního křídla. Navrtané otvory pro další nálože nasvědčují tomu, že bylo plánováno v demolici pokračovat, ale východní křídlo bylo nakonec ušetřeno. Provizorní opravou střechy, která byla provedena po zřícení krovu a stropů nad prvním a druhým patrem v prostoru bývalé gotické tvrze, bylo východní křídlo zámku koncem minulého století zachráněno. Pozůstatky bývalého západního křídla, včetně hlavního schodiště, jsou však doposud vystaveny povětrnostním vlivům.

V roce 2016 koupila zámek od restituenta Obec Zvěstov a ihned začala s čištěním prostoru kolem budovy a kácením náletů. Nový vlastník plánuje celkovou obnovu objektu a jeho dostavbu podle zaměření, které bylo provedeno před částečnou demolicí. V roce 2017 za přispění Havarijního fondu Ministerstva kultury byly provedeny práce na zajištění některých míst v havarijním stavu a podél jižního průčelí byl proveden odvodňovací příkop, který zlepšil vlhkostní poměry v interiérech přízemí.

Práce probíhaly podle projektové dokumentace první etapy obnovy, tzn. obnovy západního křídla zámku (statické zajištění dochovaného zdiva a dostavby nosných konstrukcí v původním konstrukčním uspořádání a tvaru). V roce 2018 bylo započato s vyklízením suti z prostoru západního křídla, provizorním zakrytím obnažených konstrukcí a zajištěním (klínováním a spárováním) kleneb. V letech 2019 a 2020 probíhaly práce na statickém zajištění a dostavbě nosného zdiva západního křídla.

Při odebírání stavební suti, která po odstřelu části objektu v 60. letech zůstala na místě, obnažili dělníci zachované zdivo v přízemí a vystavěli na něm i nové klenby. Kde která klenba stála, bylo patrné ze zbytků zdiva. Jak klenba vypadala, případně z jakého materiálu vznikla, zaznamenali v pláncích, náčrtech a popisech studenti Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Právě oni do Zvěstova dorazili v letech 1967 a 1968 předtím, než dal střelmistr pokyn k demolici.

Zámek byl dlouhodobě neudržovaný a po úplném vybydlení zemědělským družstvem překonal hrozbu celkové demolice, která byla částečně provedena. Aktivita a snaha obce je jedinou šancí na jeho záchranu. V roce 2021 byla dokončena dostavba částečně odstřeleného západního křídla včetně střešního pláště. Cílem prací v roce 2022 a 2023 je komplexní odstranění havarijního stavu celého jižní křídla včetně krovu a střechy. Tím by byla dokončena obnova objektu ve fázi hrubé stavby.

Celkem bylo od roku 2017 do objektu investováno včetně obdržených dotací více než 18 milionů korun. Tato investovaná částka, která byla kombinována z různých dostupných dotačních prostředků, svědčí o velké snaze památku zachránit a vdechnout jí nový život a smysluplné využití. Obec Zvěstov jako majitel a správce objektu je manažersky připraven na rozsáhlou rekonstrukci, kdy výsledkem bude objekt, který bude možné prezentovat veřejnosti.

V roce 2017 byla obnova památky podpořena z Havarijního fondu a v letech 2018–2022 z Programu záchrany architektonického dědictví – oboje zdroje Ministerstva kultury ČR. V letech 2018, 2020, 2022 obdržel majitel dotace od Středočeského kraje v rámci Programu na obnovu památek určených ke společenskému využití.

V současné době probíhají na budově zámku rozsáhlé práce, které mají vrátit budově její historickou podobu. V plánu je využití prostoru zámku k pořádání společenských akcí, výstav a jednou z možností je i zřízení Muzea Zlatodolu Roudný.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Pardubického a Moravskoslezského kraje nebo na Magistrátě města Prahy, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Čtěte také:

Autor: Blanka Švarcová

Zdroj: Obec Zvěstov

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info