PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Památky a finance>>Středočeský kraj rozdělí na obnovu památek 35 milionů

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Středočeský kraj rozdělí na obnovu památek 35 milionů

26. 11. 2021 Propamatky.info: Z programu byla podpořena oprava kostela Všech svatých v Olbramovicích. Z programu byla podpořena oprava kostela Všech svatých v Olbramovicích. | Foto: Pavel Hrdlička – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 STŘEDOČESKÝ KRAJ | Žádost o finanční příspěvek z Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek mohou zájemci předložit od 9. prosince 2021. Program se skládá ze dvou tematických zadání. Středočeský kraj v rámci něj rozdělí celkem 35 milionů korun.

První tematické zadání se věnuje obnově kulturních památek. Jeho prioritou jsou stavebněhistorické průzkumy a jejich digitalizace, dendrochronologické průzkumy, stratigrafie a digitální zaměření památek. Dále program podporuje zpracování záměru na restaurování objektu a provedení průzkumu biotického napadení a restaurátorského průzkumu.

Při hodnocení projektu se zvažuje například následné využití památky po opravě, její význam v regionu, zda je krajinnou dominantou či dotváří urbanistické prostředí. Dále rozhodují reference o subjektu, kvalita akce, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy a další podmínky, které jsou uvedené v pravidlech programu. V rámci tohoto zadání kraj rozdělí 7,5 milionu korun.

Druhé tematické zadání se soustředí na obnovu památek určených ke společenskému využití. Zahrnuje obnovu památek, které budou využívány pro spolkový a společenský život v regionu a splňují některou z dalších podmínek, například dopravní dostupnost pro nejširší veřejnost, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost projektu a způsob užívání památky v posledních třech letech. Na toto tematické zadání kraj vyčlenil 27,5 milionu korun.

V předchozí výzvě bylo podpořeno například restaurování svatobarborského zvonu Michal v Kutné Hoře, zpracování stavebněhistorického průzkumu bývalého augustiniánského kláštera v Bělé pod Bezdězem, statické zajištění budovy Nového mlýna ve Vepřku nebo završení obnovy renesančních výmaleb v kostele sv. Jiří ve Velvarech.

Příjem žádostí v Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek bude ukončen 3. ledna 2022. Další informace o programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Středočeský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info