PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Památky a finance>>SEMINÁŘ | Vesnická sídla v kulturní krajině

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

SEMINÁŘ | Vesnická sídla v kulturní krajině

11. 8. 2017 Propamatky.info: Citlivou péči o sídla v kulturní krajině lze nalézt také ve středočeské vesnické památkové zóně Vidim, kde je obnovován špýchar v rámci areálu bývalé fary čp. 4. Citlivou péči o sídla v kulturní krajině lze nalézt také ve středočeské vesnické památkové zóně Vidim, kde je obnovován špýchar v rámci areálu bývalé fary čp. 4. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena HOŘOVICE | V rámci letošního mediálního tématu Národního památkového ústavu, kterým je Krajina, proběhne odborné setkání o vesnickém stavitelství v kulturní krajině. Akce se uskuteční ve dnech 13. až 15. září v hořovickém kulturním domě.

Národní památkový ústav tradičně pořádá ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, kterými jsou Středočeský kraj, Muzeum Českého krasu Beroun a město Hořovice, celostátní odborný seminář zaměřený na problematiku poznání, ochrany a obnovy lidového stavitelství a vesnických sídel. Hlavním cílem setkání je zejména sdílení poznatků nebo praktických zkušeností a v širokém mezioborovém dialogu vytvoření určité platformy pro vzájemně přínosnou komunikaci a sjednocení názorů na aktuální problémy.

Konference si klade za cíl představit fenomén vesnických sídel a lidového stavitelství jako nedílné součásti krajiny, systému vazeb mezi člověkem a přírodou, jejichž vzájemným působením a ovlivňováním v prostoru a čase vzniká výsledný obraz krajiny. V něm je třeba kontextuálně vnímat vesnice, lidové stavby i drobnou rozptýlenou architekturu dodávající venkovu jeho osobitou podobu. Zrychlující se tempo hospodářského, technologického a společenského vývoje s akcentací rozvojových a globalizačních tendencí přináší řadu úskalí negativně se projevujících v krajině, které je třeba aktuálně řešit. Záměrem a smyslem semináře bude na uvedené problémy týkající se mimo jiné porušování ekologické a urbanistické stability krajiny a ztráty jejího estetického potenciálu upozorňovat, reagovat a hledat přijatelná řešení a východiska včetně pozitivního působení na veřejné mínění.

Třídenní program semináře bude zahrnovat dva jednací bloky ve středu odpoledne a v pátek dopoledne. Dále proběhnou dva společné diskuzní večery určené zejména ke vzájemným konzultacím. Důležitou součástí programu bude společná exkurze rozdělená do dvou částí – nejprve dopolední návštěva krajinné památkové zóny Osovsko v historicky intenzivně zemědělsky využívaném území Hostomické brázdy, odpoledne je nachystaná prohlídka vesnických sídel v hornaté a méně úrodné krajině Podbrdska, především vesnických památkových zón Kleštěnice a Olešná. V plánu je také prezentace vlivu industriální činnosti na krajinu a sídla s důrazem na doklady tradiční těžby a zpracování železných rud na Podbrdsku nebo návštěva Muzea umělecké litiny v Komárově. Během semináře se uskuteční rovněž prohlídka Hořovic. Podrobný program semináře s uvedením dalších informací a pokynů bude všem účastníkům zaslán po obdržení a zpracování přihlášek.

Odborné setkání je určeno zejména specialistům v oboru památkové péče, muzejníkům, architektům, národopiscům, pracovníkům ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů včetně zástupců státní správy a samosprávy. Letos pořadatelé očekávají účast asi 120 odborníků z celé republiky i ze Slovenska.

Přihlásit se je možné vyplněním registračního formuláře ZDE. Termín podání přihlášek je neomezený. Vložné na seminář bude vybíráno při prezenci účastníků a činí 350 korun. Ubytování a stravu si dle závazné objednávky hradí účastníci individuálně. Zájemci o odborné příspěvky jsou omezeni délkou 20 minut, na přihlášce je nutné charakterizovat zaměření příspěvku a současně uvést své požadavky na zajištění projekční techniky. Eventuální dotazy zasílejte pořadatelům Pavlu Burešovi nebo Janě Berkové na e-maily: bures.pavel@npu.cz a berkova.jana@npu.cz.

Program s detailními informacemi pro účastníky naleznete v příloze. Více informací se dozvíte na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU nebo na FACEBOOKU. Mediálním partnerem semináře je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info