PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Vojtěchem Dvořákem a Radimem Šimáně o obnově zříceniny Zvířetice

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Vojtěchem Dvořákem a Radimem Šimáně o obnově zříceniny Zvířetice

8. 10. 2020 Propamatky.info: Hradní zřícenina se nachází na široké ostrožně nad Jizerou. Hradní zřícenina se nachází na široké ostrožně nad Jizerou. | Foto: Zvířetice Vision 21 | Licence: Všechna práva vyhrazena BAKOV NAD JIZEROU (MLADOBOLESLAVSKO) | Také letos pokračuje obnova památkově chráněné zříceniny středověkého hradu. Nejen na podrobnosti náročných prací a plány do budoucna jsme se zeptali vedoucího projektu Zvířetice Vision 21 a starosty Bakova nad Jizerou.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii hradu?
VD: Jedná se vlastně nejen o hrad, ale také o zámek. Původně gotický hrad založil na konci 13. století Zdislav z Lemberka, syn legendární léčitelky sv. Zdislavy. Sídlo se stalo tradičním centrem zvířetického panství. Na konci 16. století za Vartenberků na České Kamenici byl objekt zcela přestavěn ve výstavný renesanční zámek uzavřené obvodové dispozice, obklopený zahradami a vinicemi. Vrcholným obdobím stavby byla vláda Valdštejnů v první polovině 17. století, kdy vznikla barokní kaple v jeho jihovýchodním nároží. Od konce 17. století objekt postupně chátral, neboť již nesplňoval standardy moderního bydlení. Byl zasažen dvěma požáry, ten druhý v roce 1720, způsobený úderem blesku do zámecké věže, byl zcela zničující. Právě letos si připomínáme velké výročí 300 let od zániku zámku.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
VD: Postupně od roku 2016 se podařilo stabilizovat klenbu ve starém gotickém paláci, líce dalších dvou kleneb, rozrušené zdivo věže, celou vstupní bránu a průchod příkopem.

RŠ: Každoročně vyčleňujeme do rozpočtu města 1–2 miliony korun na sanaci a údržbu této nejvýznamnější kulturní památky Bakovska. V roce 2015 jsme otevřeli nové Turistické informační centrum Zvířetice v Podhradí, podařilo se vystavět nový most nebo schodiště.

Jaké práce vás čekají letos?
VD: Hlavní fáze letošních prací byla již uskutečněna. Jako celek byla opravena zmíněná vstupní brána nad mostem, tedy celý blok zdiva nad branou od paty až po koruny. Dále byl zmenšen a stabilizován otvor v příčné příkopové zdi, který se každým rokem nebezpečně rozšiřoval. Ještě letos proběhne instalace opěrných dřevěných prvků u konstrukcí, jejichž obnova bude prioritou dalších let.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
VD: Ano, průběžně získáváme příspěvky ze státních i regionálních zdrojů. Největší z nich byla dotace na opravu klenby starého paláce v roce 2018. Založili jsme také veřejnou sbírku, ve které jsme prodejem nadačních magnetů a kachlí nashromáždili během tří let přes 250 000 korun. V současné době také hledáme další nové kanály pro dlouhodobé financování.

RŠ: V roce 2014 se městu podařilo také získat dotaci z evropských fondů, které v té době ještě výrazně podporovaly turistický ruch, v současné době jsou hlavními podporovateli Středočeský kraj a Ministerstvo kultury.

Jaké je současné využití památky?
VD: Zřícenina se stala hojně navštěvovaným relaxačním místem i dějištěm mnoha akcí. Je úzce propojena s provozem turistického informačního centra Zvířetice v Podhradí, které je základnou památky. Během prohlídek od jara do podzimu ukazujeme návštěvníkům díky podrobnému 3D modelu podobu původního zámku Zvířetice k roku 1683. Třetí sezonu běží již známá atraktivní rodinná hra Tajemství zvířetického trezoru, při které hledají děti s rodiči magické symboly, které jsou klíčem k otevření sejfu s pokladem zvířetické hraběnky Eleonory.

RŠ: V areálu památky se koná řada svatebních obřadů, ale také společenských akcí jako například historický den, divadelní den nebo Mikulášská. Místo má své tajemné a romantické kouzlo s ojedinělým výhledem do širokého okolí Máchova kraje, Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš.

Další informace naleznete na stránkách projektu ZVÍŘETICE VISION 21, aktuality také na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info