PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Jaroslavem Kubíčkem o záchraně a obnově zámku

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jaroslavem Kubíčkem o záchraně a obnově zámku

4. 8. 2023 Propamatky.info: Obnovená fasáda zámku Obnovená fasáda zámku | Foto: Archiv majitele | Licence: Všechna práva vyhrazena KÁCOV (KUTNOHORSKO) | Dlouho se památkově chráněný areál nacházel ve velmi špatném technickém stavu až do okamžiku, kdy jej obec prodala majiteli se zkušenostmi v oblasti rekonstrukcí historických objektů. Jeho jsme se zeptali na detaily spojené s příkladnou obnovou.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii zámku? Jaká byla vaše cesta k záchraně památky?
Historie zámku sahá do 15. století, kdy na tomto místě stávala větší tvrz. V roce 1473 je uváděn jako majitel jistý Kuneš z Olbramovic. V roce 1555 tvrz kupuje Jan Čejka z Olbramovic a o rok později ji nákladně přestavuje na rozlehlý renesanční zámek. Mezi další majitele patřil v 17. století Valdštejnův finančník Jan de Witte z Lilienthalu, dále Vilém Popel z Lobkowicz a Karel Jáchym Breda. V roce 1726 kupuje zámek kněžna Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská. Ta povolává stavitele Václava Špačka a zahajuje rozsáhlou barokní přestavbu ve stylu italské vily. Mezi další zajímavé majitele patřili například syn Napoleona Orlík a císař Ferdinand V.

Celoživotně se pohybuji ve stavebnictví, a to především v oblasti rekonstrukcí památkových objektů. Samozřejmě oprava takto velké stavby musí být především srdeční záležitost, určité zkušenosti mohou být pouze jedním z předpokladů. Na samotný zámek mě před šesti lety upozornil můj kamarád z Regionálního muzea v Kolíně. Již delší čas jsem tou dobou hledal podobnou památku vhodnou k rekonstrukci a tentokrát se to potkalo i se zájmem obce objekt prodat.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Kompletně se povedlo opravit spojovací chodbu mezi zámkem a kostelem dlouhou téměř 80 metrů a vedoucí do panské oratoře. Rovněž první nadzemní podlaží je téměř stavebně dokončeno a probíhají zde pouze restaurátorské práce. Venkovní plášť budovy je po kompletní rekonstrukci s výjimkou odvlhčení základů, to by mělo proběhnout v letošním roce.

Které práce vás letos čekají?
Dále pokračují práce na zámeckých parkánech, především rekonstrukce opěrných kamenných zdí. Na samotném zámku by měla být dokončena oprava unikátní 18 metrů vysoké centrální chodby, a to včetně ochozu a přístupového schodiště. Opravy budou probíhat také v původních bytech ve druhém nadzemním podlaží. Souběžně s touto fází obnovy pokračují rozsáhlé restaurátorské práce, především v zámecké kapli a na freskách jižní enfilády.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury? Jaké jsou další možné formy podpory?
Samozřejmě jsem velice rád za každou finanční podporu, jíž se mně dostává. V tomto bodě bych chtěl především velice poděkovat za vstřícný přístup a podporu Krajskému úřadu pro Středočeský kraj. Dále pak Ministerstvu kultury za jeho Program záchrany architektonického dědictví a Nadačnímu fondu přátel českého kulturního dědictví. Velmi dobrá je současně spolupráce s dozorujícím středočeským pracovištěm Národního památkového ústavu.

Kdy a v jaké formě by měla být památka přístupná veřejnosti?
Předpokládám, že hlavní budova by mohla být částečně přístupná během dvou let. Samozřejmě zde budou dále probíhat práce na restaurování barokních a renesančních fresek, které se zde unikátně zachovaly. Plánem je zde vytvořit prohlídkový okruh tak, aby se mohli návštěvníci co nejvíce seznámit s touto kulturní památkou. Část zámku by měla sloužit nadále spolkovým účelům.

Více informací naleznete na stránkách ZÁMKU KÁCOV.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info