PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Památky a finance>>Dotace jiným pohledem

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Dotace jiným pohledem

12. 10. 2023 Propamatky.info: Mlýn Vepřek – pohled na mlýnici Mlýn Vepřek – pohled na mlýnici | Foto: Archiv Středočeského kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena STŘEDOČESKÝ KRAJ | V roce 2018 spustil Středočeský kraj ambiciózní program s cílem revitalizovat historické památky s potenciálem rozvíjet společenský život obcí. Už rok předem adresovala hejtmanka Středočeského kraje výzvu starostům obcí, odborníkům i správním orgánům památkové péče, aby se pokusili o nový pohled na problematiku kulturního dědictví, na obnovu, údržbu a využití nemovitých památek. Cílem bylo získat přehled o stavbách s potenciálem dalšího využití pro potřeby rozvoje komunitního života v obcích a objektech, které mohou přispět k podpoře rozvoje turismu.

Rozmanitost kulturního dědictví Středočeského kraje má velký potenciál pro využití jako atraktivity nebo infrastruktury cestovního ruchu. Vhodné společenské uplatnění památek je příležitostí pro tvořivý přístup občanů Středočeského kraje k jejich využití.

Kulturní dědictví Středočeského kraje tvoří 5 100 movitých kulturních památek a 4 350 nemovitých kulturních památek, z nichž 38 bylo prohlášeno za národní kulturní památky. Významné kulturní dědictví představují rovněž památkově plošně chráněná území – 14 památkových rezervací a 62 památkových zón.

Území Středočeského kraje ve srovnání s jinými kraji České republiky zahrnuje druhý největší soubor kulturních památek, který je svým významem jedním z nejvýznamnějších a nejpestřejších.

Ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje podrobně zmapoval stav kulturních památek na území Středočeského kraje.

Základní fond 4 350 nemovitostí rozdělil do skupin podle stavebnětechnického stavu a z hlediska potřebnosti zásahu na památky v konsolidovaném a uspokojivém stavu, poškozené objekty, památky velmi poškozené a památky zničené.

Nezabýval se objekty ve skupině konsolidovaný a uspokojivý stav a stejně tak se nezabýval ani památkami typologicky zařazenými mezi zničené. Usoudil přitom, že využití veřejných prostředků na záchranu zničených kulturních památek by nebylo efektivním vynakládáním finančních prostředků.

Na konsolidaci všech objektů ve skupinách poškozené a velmi poškozené památky by bylo zapotřebí 300 milionů korun ročně po dobu nejméně 20 let.

Odbor kultury a památkové péče se dále zaměřil na hledání objektů, které by v současnosti mohly sloužit rozvoji turistického ruchu a spolkových a komunitních aktivit v obcích Středočeského kraje. Z celkového souboru proto vyloučil objekty charakteru individuálního bydlení čítající cca 1 500 památek a dál se věnoval skupině cca 750 nemovitostí typologicky zařazených ve skupinách poškozených a velmi poškozených památek.

Další analýzou objektů vhodných pro rozvoj turistického ruchu, spolkového a komunitního života zjišťoval, u kterých je vyjasněna struktura vlastníků a jsou využívány ve zlomku své celkové kapacity, často právě kvůli problematickému stavebnětechnickému stavu.

Analyticky sestavený soubor několika desítek památkově chráněných objektů Odbor kultury a památkové péče projednal s Národním památkovým ústavem. Výsledkem práce bylo vytipování celkem 40 objektů, které jsou považovány za základ pro budování vztahu lokální komunity k historii místa a tím i vlastní identitě v daném místě.

V průběhu posledních šesti let vyčlenil Středočeský kraj na obnovu památek určených ke společenskému využití celkem 187 milionů korun.

Dotace pro jednotlivé projekty se pohybovaly od 500 tisíc korun do 7 milionů korun, s průměrnou dotací na jednu obnovu ve výši 2,4 miliony korun. Ačkoli tato čísla mohou znít robustně, klíčem k úspěchu programu je efektivní správa finančních prostředků.

Program umožňuje příjemcům dotací zapojit do obnovy i prostředky získané z národních zdrojů, z Evropské unie a fondů evropské hospodářské pomoci a Norska a další, přičemž finanční podpora inovativně pokrývá období několika let. Příjemci měli jediný rok na získání finančních prostředků a až tři roky na jejich čerpání.

Za dobu trvání programu (2018-2023) bylo podpořeno 78 projektů. Některé z nejvýznamnějších projektů, které byly realizovány v rámci tohoto programu, zahrnují např. obnovu Hutě Barbora v Jincích, obnovu zámku ve Zvěstově, obnovu bývalého mlýna Vepřek, adaptace bývalé fary v Předměřicích či obnovu zámku Kácov ve Středočeském kraji. Tyto projekty demonstrují schopnost programu přispět k obnově a udržitelnosti kulturních památek v regionu.

Výsledky jsou pozitivní. Projekty nejenže obnovily a zachovaly významné historické památky, ale také přilákaly veřejnost a zvýšily její povědomí o důležitosti památkové péče. Nicméně aby bylo možné plně vyhodnotit efektivitu programu, je nutné pokračovat v analytické činnosti s ohledem na dlouhodobý dopad financovaných obnov nejen na památky, ale zejména na jejich širší okolí a společenský život v obcích. Právě rozvoj lokálního života byl totiž cílem provádění památkových obnov.

Za zmínku stojí, že efektivita dotací závisí na řadě faktorů – od kvality projektových plánů po schopnost správců památek řádně využívat přidělené prostředky. Úspěch programu tak je nejen zásluhou finanční podpory, ale také vynikajícího řízení a pečlivého plánování.

Je zřejmé, že i v budoucnu je nutné nadále podporovat udržení vitality a relevance našeho kulturního dědictví pro příští generace. Přestože je obnova kulturních památek náročná časově, materiálně a zejména z hlediska nalezení souladu dnešních potřeb a historické matérie, podařilo se ve Středočeském kraji alespoň pro některé kulturní památky zajistit finanční, institucionální i lidskou podporu s cílem jejich zachování.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech krajů Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského, Pardubického, Karlovarského, Moravskoslezského, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy. On-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Přečtěte si také další články:

Autor: Blanka Švarcová

Zdroj: Středočeský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info