PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Opravené památky>>VÝSTAVA | Půvab středních Čech v díle Jana Antonína Venuta

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

VÝSTAVA | Půvab středních Čech v díle Jana Antonína Venuta

23. 8. 2020 Propamatky.info: Karlštejn Karlštejn | Foto: Rakouská národní knihovna | Licence: Všechna práva vyhrazena ROZTOKY U PRAHY | Aktuální výstava ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy představuje dílo Jana Antonína Venuta. Na svých akvarelech a kresbách zachytil půvab české krajiny, měst a obcí na přelomu 18. a 19. století. K vidění jsou do 18. října 2020.

Skicář a tužku nosil Jan Antonín Venuto stále na svých cestách. Zhotovoval veduty měst a krajiny, v nichž pobýval. Akvarely někdy doplňoval erby tamějších šlechtických rodů. V souboru umělcova díla tak najdeme 398 akvarelů, uložených dnes v Rakouské národní knihovně. Vyobrazil na nich 40 hradů, 60 zřícenin, více jak 200 zámků, 20 tvrzí, přes 450 kostelů, 60 klášterů, 170 měst a obcí a přibližně 80 vesnic. Sbírka jeho obrazů je dnes cenným historickým pramenem. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, kde bylo v roce 2018 jeho dílo představeno poprvé v České republice. Jelikož práce existují pouze v jediném originále, řadí se prakticky k nenahraditelnému odkazu tehdejší doby.

Soubor vedut je v současnosti uložený v Rakouské národní knihovně. Tam se dostal ze sbírek císaře Františka I., který se sbírání map, knih, rukopisů a obrazů aktivně věnoval od roku 1784. Při příležitosti jeho návštěvy Hradce Králové mu byl soubor darován. Dílo umělce mapuje tvář české krajiny na přelomu 18. a 19. století a je zdrojem informací pro památkovou péči, kastelologii, archeologii, dějiny urbanismu a stavebněhistorický průzkum. Kresby, často pojaté z netypických úhlů, jsou doplněny o legendy a popisy. Na objevení nyní čeká Venutova figurální a malířská tvorba zmiňovaná v literatuře.

Umělecké spolupráce a příležitostné zakázky neodvratně vedly Venuta k plánovitému vytvoření svého vlastního souboru vedut měst, hradů, zámků. Do práce se pustil již v 80. letech 18. století, předlohou mu byly grafické listy, repliky, vzorníky, kopie děl jeho přátel, ale nejpodstatnější část tvořily jeho vlastní kresby z cest po českých zemích. Zachovaly se dva Venutovy skicáře, které dokumentují jeho cesty, ať v rámci pracovních povinností, nebo volného času.

Bližší informace naleznete na stránkách STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY. Další díla Jana Antonína Venuta si můžete prohlédnout na stránkách HRADY-ZŘÍCENINY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info