PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Karlem Babickým o obnově zámku ve Zvěstově

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Karlem Babickým o obnově zámku ve Zvěstově

3. 4. 2018 Propamatky.info: Současný stav zámku ve Zvěstově. Současný stav zámku ve Zvěstově. | Foto: Karel Babický | Licence: Všechna práva vyhrazena ZVĚSTOV (BENEŠOVSKO) | Obec Zvěstov se rozhodla zachránit tamní zámek, významnou památku, která se nyní nachází v havarijním stavu. O plánech na obnovu objektu a jeho budoucím využití se s námi podělil starosta obce Karel Babický.

Můžete stručně nastínit historii zámku ve Zvěstově? Z jakých důvodů se z něj stala památka v havarijním stavu?
První zmínka o Zvěstově pochází z přídomku Mareše ze Zvěstova z roku 1383, tvrz je poprvé připomínána za Jindřicha z Královic v letech 1440–1443. Dochoval se z ní pouze věžovitý palác s mohutným zdivem cca 240 cm silným. Během dalšího století se na Zvěstově vystřídala řada rodů: ze Sněžného, z Leskovce, Škopkové z Bílých Otradovic a od roku 1541 Vidlákové Radimovští ze Slavkova. Nejspíše za nich byla stavba rozšířena o část s průjezdem, přistavěno bylo také nové renesanční křídlo, fasády byly vyzdobeny sgrafity. V baroku se tvrz změnila na zámek, upravovaný v 17. a později ještě v 19. století. Po konfiskaci v roce 1948 v něm hospodařilo místní JZD, které se o objekt rovněž nestaralo. V roce 1970 nechalo část zámku dokonce odstřelit. Od té doby dále chátral.

Kdy se obec rozhodla převzít a zachránit tak cenný historický objekt?
V lednu 2016 došlo k dohodě s majitelem – restituentem, kterému byl objekt v dezolátním stavu vrácen. Zámek byl nezajištěn a hrozilo nebezpečí pro případné nezvané hosty včetně dětí, které si zde hrály.

Jaké práce se podařilo již provést a jaké jsou před vámi?
Cílem navržené opravy je provést statické zajištění stávajících konstrukcí, které jsou v havarijním stavu, zejména schodiště, nosné zdi a černá kuchyně. Obnovit se budou muset chybějící nosné konstrukce – nosné zdi, stropy a krov do původního stavu a konzervovat fasády, neboť jsou na nich zachované gotické, renesanční a novogotické omítky, které dokladují bohatou stavební historii památky. Rekonstrukce bude vycházet z dochované historické podoby. U zámku je i rozsáhlý park, který by měl být v budoucnu také obnoven.

Z jakých finančních zdrojů budete práce realizovat?
Na celkovou obnovu památky byl zpracován podrobný rozpočet. Při dostatku finančních prostředků je oprava realizovatelná zhruba v pěti letech. Letos bychom chtěli zahájit první etapu celkové rekonstrukce – dostavbu západního křídla s renesančním schodištěm. Prostředky obce jsou velmi omezené, ale rádi bychom využili dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a snad budeme úspěšní i v žádostech o krajské dotace.

Jakou máte představu o budoucím využití panského sídla?
Rádi bychom, aby v objektu vzniklo kulturně-společenské centrum obce. V zámku by se měla nacházet obřadní síň. Obec také vlastní spoustu materiálů pro muzeum Zlatodolu Roudný, pro muzeum filmu a fotografie a také máme velké množství historických předmětů z vývoje elektroniky – z dědictví vášnivého radioamatéra. Expozice chceme připravovat ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Uvažujeme také o otevření vinárny v krásných prostorách s hřebínkovými klenbami.

Více informací naleznete na stránkách obce ZVĚSTOV.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info