PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Jiřinou Hanušovou o obnově kostela v Klukách

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jiřinou Hanušovou o obnově kostela v Klukách

21. 1. 2022 Propamatky.info: Kostel sv. Jana Křtitele v Klukách vznikl patrně ve druhé čtvrtině 14. století. Kostel sv. Jana Křtitele v Klukách vznikl patrně ve druhé čtvrtině 14. století. | Foto: Jiřina Hanušová | Licence: Všechna práva vyhrazena KLUKY (KUTNOHORSKO) | Kostelu sv. Jana Křtitele v Klukách se blýská na lepší časy. Nevelká obec se rozhodla zachránit svou nejvýznamnější památku a pustila se do rozsáhlé rekonstrukce. O tom, jak se jí to daří, jsme si povídali s místostarostkou Jiřinou Hanušovou.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii kostela sv. Jana Křtitele?
Vrcholně gotický kostel vznikl patrně ve druhé čtvrtině 14. století. Při pozdějších úpravách, nejspíše v době baroka, byla odstraněna původní klenba presbytáře. Zděná zvonice u kostela byla vystavěna v 18. století. V barokní době vznikla zřejmě také půlkruhová okna lodi se širokými vnějšími špaletami a severní předsíň. Novogotická úprava pak byla provedena kolem roku 1840. Dnešní vaznicový krov lodi a presbytáře pochází z konce 19. století. Během opravy v 70. letech 20. století byla odhalena dvě zazděná okénka na severovýchodní a jihovýchodní straně presbyteria a průčelí získalo červeno-bílou barvu v návaznosti na doloženou barokní úpravu.

Proč jste se rozhodli pro rekonstrukci a co tomu předcházelo?
K obnově kostela nás přiměl nalezený statický posudek založený v archivu obecního úřadu, kde byl popsán stavebnětechnický stav objektu. Podle něj hrozilo, že bychom museli svatostánek nejen znepřístupnit, ale mohl by se začít sám řítit. Tím bychom přišli o významné kulturní dědictví a dominantu utvářející střed naší obce. Bohužel s rozpočty obcí je to složité, nemohli jsme financovat celou etapu, ale pouze část s pomocí dotace, kterou jsme se snažili získat, a v roce 2021 jsme konečně uspěli.

Máte za sebou první etapu rekonstrukce. Co se vám podařilo opravit?
V této fázi, která vyšla na 970 tisíc korun, jsme zajistili stavbu staticky. Jednalo se o prohloubení a podbetonování základů, úpravu svodů střechy tak, aby voda nezatékala k základové spáře, a též o injektáže zdiva.

Jaké další práce vás ještě čekají? Co vše se bude opravovat či restaurovat?
Další etapa bude zahrnovat opravu krovů a střechy. Díky tomu, že majitel zámku, který sousedí s kostelem, věnoval 10 tisíc tašek bobrovek na opravu střechy, je hrubý odhad investic další milion korun. Opět jsme schopni zainvestovat pouze část, proto zoufale doufáme v pomoc dotačních titulů a přispěvatelů do veřejné sbírky. Třetí etapa je našim představám zatím velmi vzdálená, ale bude se jednat už o estetiku zahrnující opravu fasády, otvorových výplní a podlah.

Kde hledáte zdroje financování poměrně rozsáhlé obnovy památky vzhledem k velikosti obce a možnostem obecního rozpočtu?
Umíme celý proces rekonstrukce zajistit, postarat se o vše, ale kámen úrazu jsou vždy peníze, které se hledají na opravy památek tak malého rozsahu velmi špatně. Rozpočet naší obce je bohužel velmi napnutý. Snažíme se spoustu věcí dělat i formou brigád, aby se věci dávaly do pořádku. Pro přiblížení hospodaříme s ročním rozpočtem ve výši 13 milionů korun. Fungujeme prostě podle dotací. Realizujeme tu, kterou získáme a která nemá velkou spoluúčast. V roce 2021 se nám tak podařilo čerpat příspěvek na opravu kostela ve výši 400 tisíc korun od Ministerstva kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností.

Na opravu kostela jste založili i veřejnou sbírku. Jak se daří touto formou oslovovat potencionální dárce? Jakými cestami upozorňujete na tuto možnost pomoci při opravách památky?
Ano, sbírka byla založena v roce 2020. Máme uloženou pokladničku pro dary v hotovosti v místním obchodě, v místních novinách a na sociálních sítích obce prezentujeme možnosti darů také na transparentní účet č. 232617018/0600. Aktuálně se na účtu nachází 84 175 korun. Moc děkujeme všem přispěvatelům, ale potřebujeme ještě podpořit. Na podzim roku 2021 jsem se sousedkami pořádala swap na Klukách, výtěžek z akce putoval také na opravu kostela. Na jaře plánujeme další. Jsem ve fundraisingu začátečník a bohužel nemám nikoho k sobě, což je velmi nesnadné. Na vyhlášení soutěže MÁME VYBRÁNO se ale našlo spoustu dobrých duší, které viděly mojí zoufalost a zápal, a poradily mi jak dál. Spojila jsem se tedy s Davidem Procházkou, zakladatelem portálu Donio, se kterým jsme domluvili spolupráci, dále mám v plánu oslovit podnikatele a společnosti v našem okrese, a posunout se tak z oslovování místních na další úroveň. Velmi doufám, že příběh kostela a snaha ho zachránit donátory osloví a pomohou nám.

V soutěži veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO jste v kategorii Cena veřejnosti získali první místo a s tím spojenou finanční odměnu. Co pro vás toto ocenění přímo od lidí, milovníků památek, znamená? Projevil se následně i větší zájem o to přispět na opravy kostela?
Jsme velmi vděčni za toto ocenění. Pro mě osobně jako pro zakladatele sbírky je to ohromné zadostiučinění, radost a motivace. Dává mi to najevo, že je to správná cesta, že lidé chtějí pomoct, že jim na kostele záleží. Sama jsem je všechny v obci s hlasovacími archy obcházela, chodila dům od domu a reakce byly pozitivní, lidé hlasovali. Kromě toho jsem byla ohromena náklonností nejen lidí z okolních vesnic, ale i těch, kteří od nás bydlí dost daleko, a přesto pro naši sbírku hlasovali ve velkých počtech na facebookových stránkách měst, kam jsem příspěvky s hlasováním sdílela (Mělník, Kladno, Pardubice, Chrudim).

Jaké má aktuálně svatostánek využití a jaké plány s tímto prostorem máte do budoucna? Slouží i jiným než bohoslužebným účelům?
Kostel je teď kvůli covidu využíván minimálně, spíše jen v letních měsících pro Noc kostelů či bohoslužby. Jeho hlavní sezona nastává v době adventu a důležitých křesťanských svátků, jako jsou Velikonoce nebo Vánoce. Kostel alespoň jednou ročně navštěvoval sbor, vloni jsme plánovali benefiční koncert se zpěvem a hrou na dudy, bohužel z něj také sešlo. Prostor je vždy otevřen při rozsvícení stromku a vystavuje se zde betlém. Děti ze školky zde také zpívají koledy. Během křesťanských svátků zajišťují dobrovolníci prohlídky kostela.

Obnovu kostela lze podpořit ve zmiňované veřejné sbírce, bližší informace naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info