PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Opravené památky>>Památky středních Čech č. 1/2011

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Památky středních Čech č. 1/2011

28. 11. 2011 Propamatky.info: Památky středních Čech č. 1/2011, roč. XXV, 64 stran. ISSN 0862-1586. Památky středních Čech č. 1/2011, roč. XXV, 64 stran. ISSN 0862-1586. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze slaví 25 let od vzniku periodika, které si připomíná na stránkách tohoto čísla. Naleznete zde však množství dalších zajímavých příspěvků z oblasti památkové péče.

Památky středních Čech vycházejí od roku 1985 a jsou zaměřeny na památkovou péči v tomto regionu s občasnými nutnými přesahy za jeho hranice, především na území hlavního města Prahy. Výsledky své badatelské a vědecko-výzkumné práce zde publikují především pracovníci Národního památkového ústavu, ale i autoři externí. Čtenáři zde mohou nalézt rovněž důležitá témata z každodenní památkářské praxe z dění na památkových objektech, které Národní památkový ústav spravuje.

Představované číslo mimo stručné připomenutí uplynulých dvaceti pěti let i publikační činnosti středočeského pracoviště od vedoucího redaktora Vladislava Razíma obsahuje studii Jana Kypty a Jana Veselého o kostele sv. Vavřince v Bedřichovicích s výsledky průzkumu této středověké památky představené na snímcích celého objektu. Dále výsledky archeologického výzkumu zámku, takzvaného horního hradu v Ratajích nad Sázavou od autorů Jana Kypty, Filipa Lavala a Zdeňka Neustupného. Následují hodnotné informace ze stavebněhistorických průzkumů z archivu územního odborného pracoviště středních Čech v Praze z pera Vladislava Razíma a Jana Veselého. Jedná se o představení nové rubriky časopisu, která bude čtenářům pravidelně prezentovat elaboráty stavebněhistorických průzkumů pracoviště vybrané podle určitého zřetele, který bude vždy konkrétně uveden. Pro toto číslo byly vybrány věž Huderka a Zlatá bašta hradu Křivoklát. Eva Kerblová v závěru časopisu přibližuje problematiku vydávání závazných stanovisek orgány státní památkové péče. Číslo dále obsahuje německé resumé jednotlivých příspěvků a další zajímavé recenze.

Památky středních Čech č. 1/2011, roč. XXV, 64 stran. ISSN 0862-1586.

Časopis Zprávy památkové péče je možné zakoupit v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze.

Autor: Lucie Ernstová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info