PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Středočeský kraj>>Opravené památky>>Obnova sýpky v rámci areálu bývalé fary čp. 4 ve Vidimi

Zpravodajství

Středočeský kraj

zpět

 

Obnova sýpky v rámci areálu bývalé fary čp. 4 ve Vidimi

21. 9. 2017 Propamatky.info: Citlivou péči a obnovu kulturního dědictví lze nalézt ve středočeské vesnické památkové zóně Vidim, kde je obnovován špýchar v rámci areálu bývalé fary čp. 4. Citlivou péči a obnovu kulturního dědictví lze nalézt ve středočeské vesnické památkové zóně Vidim, kde je obnovován špýchar v rámci areálu bývalé fary čp. 4. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena VIDIM (MĚLNICKO) | V letošním roce probíhají finální části obnovy památkově chráněné sýpky, v minulosti poškozené necitlivými zásahy. Zdejší oblast Kokořínska je bohatá na lidovou architekturu pocházející převážně z poslední třetiny 18. století.

Sýpka představující poslední stavbu obdobného typu ve Vidimi a jeho širším okolí je situovaná do severní části pozemku bývalého farního areálu, který se nachází na východní straně návsi poblíž kostela sv. Martina. Mezi sýpkou a bývalou v minulosti zdařile rekonstruovanou zděnou farou stojí pilířová brána. Původně farní objekt je v obecním majetku Vidimi, jež jej využívá, sýpka je ve vlastnictví soukromého majitele. V důsledku neodborně provedených úprav předcházejícím majitelem byly nutné stavební nápravy neutěšeného stavu památky, do které několik let zatékalo. Zásadní části dosud pokračujících oprav probíhají s finančním přispěním Ministerstva kultury v rámci Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny. Práce se týkaly zejména opravy střechy s pokládkou štípané šindelové krytiny a doplnění nepůvodní krovové konstrukce. Celá stavba musela být zpevněna, poté následovala výměna nejpoškozenějších trámů a zaizolování proti zemní vlhkosti, dozdění pískovcové stěny při vstupu do přízemí a impregnace roubené konstrukce. Oba chybějící štíty byly provedeny jako nové, svisle bedněné, obvodové roubené konstrukce byly doplněny trámy stejného profilu při zachování autentického řemeslného opracování. Chybějící hliněné vymazávky byly doplněny hliněnou směsí dle původní receptury, poté byl navržen zpevňující vápenný nátěr odpovídající odstínu použité hliněné směsi. Dvorní a severní průčelí bylo nutné dozdít opět z pískovcového materiálu s následnou aplikací vápenné omítky v barvě odpovídající lomené bílé. Při všech úpravách je brán přednostně zřetel na uchování zdobných profilovaných prvků včetně bednění prken pavlače.

Typologicky se jedná o patrový objekt hospodářského charakteru, přízemí domu bylo koncipováno jako čtyřdílná dispozice se třemi komorami a kolmou místností situovanou do zahrady, patro domu je roubené. Střední část dispozice byla vyzdívaná z pískovcových kvádrů s plackovým zaklenutím. V patře jsou umístěny z pavlače přístupné roubené komory. Střecha je sedlová, přičemž původní krovová konstrukce se nedochovala, čelní štíty stavby zcela chyběly. Stropy původně tvořila povalová konstrukce omazaná hlínou.

Celková oprava je prováděna za použití tradičních materiálů v součinnosti s požadavky orgánů památkové péče a lze ji označit jako vzorovou. V daném případě dochází k záslužné rehabilitaci památkové podstaty domu, který byl v minulosti znehodnocen necitlivými stavebními zásahy. Kromě zápisu areálu čp. 4 do Ústředního seznamu nemovitých památek je sýpka rovněž součástí vesnické památkové zóny Vidim.

Více informací naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info